Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
30-06-2021

Inschrijvingsrecht, aanmeldingsprocedure en dringende tijdelijke maatregelen n.a.v. corona

Enkele omzendbrieven voor het secundair en basisonderwijs worden gewijzigd.

Inschrijvingsrecht, aanmeldingsprocedure en dringende tijdelijke maatregelen n.a.v. corona

Wijziging aan SO/2020/01, SO/2012/01, BaO/2012/01 en BaO/2020/01.

  • Het huidige inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures zijn verlengd voor schooljaar '22-'23. Scholen kunnen tot 15/11/2021 bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) een aanmeldingsdossier indienen.
  • Weigeringen kunnen ook elektronisch aan de ouders bezorgd worden en worden via het schoolsoftwarepakket aan AGODI gemeld.
  • Leerlingen, ingeschreven onder ontbindende voorwaarde, zijn na het verstrijken van de termijn van 60 kalenderdagen definitief ingeschreven, ook indien er geen fysieke lesbijwoning mogelijk was.
  • CLB's krijgen meer tijd om de nieuwe gemotiveerde verslagen op te maken voor leerlingen die de overstap maken van bao naar so. De gemotiveerde verslagen, opgemaakt in het bao, blijven rechtsgeldig om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen die op 1/9/2021 overstappen naar het so.
  • Scholen voor bubao kunnen hertellen op de 1e schooldag van oktober 2021 als het leerlingenaantal op die datum hoger is dan op 1/2/2021.

Let op: na 1 juli verschijnen er nog omzendbrieven. Hou Edulex in de gaten!