Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
23-06-2021

Professionaliseringsaanbod buitengewoon onderwijs

Ook voor het buitengewoon onderwijs hebben we een breed aanbod aan vormingen in petto. We haalden hiervoor heel wat nieuw bloed in huis. Alvast een eerste greep uit het aanbod.


Met het flankerend professionaliseringsaanbod voor het Buitengewoon Onderwijs spelen we in op het voor hen specifieke curriculum, waarbij Leren Leren, het sociaal-emotionele en taal en communicatie een belangrijke rol spelen.

Zo voorzien we een aanbod in samenwerking met Albert Janssens in het ontwikkelingsgericht leren. Denkontwikkeling stimuleren bij jonge kinderen (kleuters, basis en secundair onderwijs OV1-OV2 - een 4 daags traject), voor de iets ouderen, van basis tot secundair onderwijs, gaan we uit van het programma gebaseerd op Feuersteins filosofie, waarbij we kinderen leren denken en ontwikkelingsgericht werken in de praktijk, een 5 daags traject. Beide cursussen zijn  gericht op rechtstreekse toepassingen in de praktijk en collega's  die deze cursus volgen, worden ook meteen  mee uitgenodigd om in te stappen in een professionele leergemeenschap om de implementatie in de eigen context nog te versterken.

Op sociaal-emotioneel vlak hebben we Katrijn Van Acker aangesproken, die ons meeneemt in de tool 'de ontwarde draad', een instrument om met Vignero's 'de draad', teams op een andere manier naar kinderen te laten kijken en systematischer in te pikken op het sociaal-emotionele. Deze vorming organiseren we specifiek voor teambegeleiders zoals ortho-pedagogogen, psychologen of andere collega's die een team in het BuO begeleiden. Ben je nieuw in Buitengewoon Onderwijs of ken je 'de draad' van Vignero nog niet?  Dan nodigen we je graag uit voor het webinar waarin Katrijn ons de basis van deze theorie schetst.  

Een sterk leef- en klasklimaat is daarbij steeds essentieel. De organisatie Create rolde hierrond een prachtig pilootproject uit dat ze in oktober komen toelichten. Tijdens deze interactieve online sessie vertellen ze  vanuit hun praktijkervaring hoe ze ook jouw school op weg kunnen helpen om hier op klas- of schoolniveau werk van te maken. We verwijzen ook graag naar hun aanbod bij LSCI in Gent, waarin zij gecertificeerde docenten zijn. We plannen deze cursus vanaf oktober 2022 naar het huis van het GO! te halen. Weet je niet goed wat dat allemaal inhoudt of  hoe LSCI  past in de context van je school? Dan heten we je graag welkom in een eendaagse introductiedag LSCI.

Om intussen onze orthopedagogen, psychologen en leerlingbegeleiders te versterken in het begeleiden van leerkrachten op dit vlak hebben we Erik De Belie te gast. Hij leert jullie 'mentaliseren' in te zetten als veilige basis tussen leerling en begeleider en leerkrachten te versterken in het begrijpen van het gedrag van leerlingen.  

Voor onze BuSO gasten die het al eens moeilijk hebben, willen we inzetten op het versterken van leerkrachten.  Op aanzet van een aantal scholen buitengewoon onderwijs, haalden we VZW Touché in huis. Zij geven een tweedaagse training van Vuistkracht naar Veerkracht, waarbij ze leerkrachten handvatten bieden om hen te tonen hoe ze spanning kunnen omtoveren tot een positieve kracht en zo meer leerkansen bieden aan onze leerlingen.

In onze continue zoektocht naar het krachtiger maken van ons buitengewoon onderwijs, nodigen we ondermeer VZW Merlijn uit. Martine Van Dorst en haar collega Annick Van Loock brengen ons heel wat inspirerende ideeën bij rond basale communicatie bij kinderen en jongeren met een erg jonge ontwikkelingsleeftijd die nog niet tot praten komen. Ben je eerder op zoek naar sensomotorische oefeningen en omgaan met prikkels voor deze doelgroep, ben je bij Inge Adriaenssen aan het juiste adres. Zij zoomt een hele dag  in op leerkrachten of begeleiders die maar af en toe in een klas komen met leerlingen met zware beperkingen en daar toch een waardevol contact van willen maken, zoals bijvoorbeeld bijzondere leerkrachten, maar uiteraard zijn ook andere professionals hier welkom. Met deze zeer praktijkgerichte cursussen willen we onze leerkrachten uit het BuO helpen om optimaal vanuit de behoeften van de leerling te handelen.  

Typespecifiek voorzien we ook een reeks vormingen rond autisme. Er is de klassieker, de basiscursus autisme, gericht op startende collega's in een autiwerking, maar verder pikken we ook in op leren leren, aan de slag in je klas met een aparte sessie voor OV4,  sociale vaardigheden, stress en angst, communicatie en prikkelverwerking. We plannen ook een webinar over het aangaan van gesprekken met ouders van een leerling met autisme. Voor deze cursussen werken we samen met An Saey voor de basiscursus en haalden we Adi Van den Brande in huis,  een ervaren autismecoach met GO! roots en bakken expertise in het veld en daarbuiten.

Omdat we weten hoe belangrijk goed, constructief en oplossingsgericht overleg is, vroegen we Erwin Vermesen om een aanbod rond intervisiemethodieken uit te werken. Dat wordt een vijfdaags traject waar je ook heel wat ruimte hebt om eigen casussen aan bod te laten komen. Hierdoor wordt deze cursus naast het leren van methodieken ook een plek om te professionaliseren op inhoudelijk vlak, samen met collega's uit dezelfde sector.  

Heel wat van onze leerlingen in BUO worden geleidelijk aan opgeleid om in een arbeidscircuit mee te draaien. Een aantal van onze scholen werkt reeds met de Ruwardtesten en in de wandelgangen merkten we dat hier nog interesse in was van andere scholen. We vroegen Jan van Oosting om een 'introductie' waar je als leidinggevende, TA, TAC, paramedicus, …  je even kan onderdompelen in de geheimen van de arbeidstraining en ervaren of dit in de context van jouw school een meerwaarde kan betekenen. Werken jullie al met Ruwardtesten, maar zijn nog niet alle leerkrachten mee? Voor hen bieden we een tweedaagse arbeidstraining, waarbij je leerkrachten leren hoe ze met de afgenomen testen op de klasvloer aan de slag kunnen.

En dan volgt nog een hele reeks sessies voor leerkrachten rond de modernisering BuSO, binnen alle nieuwe opleidingsprofielen, waar ruimte is voor leren van elkaar en het implementeren en evalueren van de nieuwe vakspecifieke doelstellingen. Leerkrachten uit het BuSO die op zoek zijn naar info rond duaal leren kunnen terecht op de sessies 'Implementatiesessie en netwerk duaal leren Logistiek'

Voor curriculum verwijzen graag naar het aanbod van het gewone basis en secundair onderwijs, waar binnen de verschillende vakken ook aandacht besteed wordt aan het buitengewoon onderwijs. We maken jullie er ook graag attent op dat onze partner Mediawijs vanaf schooljaar 2021-2022 een opleiding mediacoach voorziet, specifiek voor BuO en welzijn! Niet onbelangrijk in het kader van de 21e-eeuwse vaardigheden waarin we toch ook onze kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs meewillen.  

Met vragen of suggesties kan u terecht bij Projectmanager Buitengewoon Onderwijs, Sanne.vanhellemont@g-o.be