Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
23-06-2021

Professionalisering voor leraren basisonderwijs

De PBD-GO! helpt startende leraren basisonderwijs op weg met een doordachte aanvangsbegeleiding. Ook meer ervaren leraren en teams kunnen hun vaardigheden aanscherpen met een keuze uit het professionaliseringsaanbod.


In ons ondersteuningsaanbod, dat we op het GO! congres in mei voorstelden, was het al te lezen. Voor het basisonderwijs zijn er vier grote begeleidingsdomeinen waarbij de PBD-GO! op school komt: Kleuteronderwijs, Wiskunde, Nederlands en STEM. Aan deze begeleidingen kunnen nog aanvullende inhoudelijke vormingen worden gekoppeld.

Voor het PI kleuter is er zo niet enkel onze gloednieuwe publicatie Kansen voor kleuters over GO!ed kleuteronderwijs, maar zijn er ook heel wat vormingen voorzien die zowel in Brussel als online worden georganiseerd én naar jullie toe kunnen komen op school. Zo werken we o.m. samen met Sanne Feryn die vorming geeft over de executieve functies bij kleuters of heeft ArtdeCo het over ontdekdozen en loose parts voor en met de kleuters.

Maar ook voor STEM hebben we heel wat verduidelijkende vormingen. Ondermeer de vorming rond computationeel denken waarin alle aspecten daarvan begrijpelijk worden toegelicht. Je doet immers in de klas al heel wat rond computationeel denken zonder dat je erbij stilstaat. De mogelijkheden om dat verder systematisch aan te vullen zijn meer dan de moeite waard!

Voor wiskunde en Nederlands worden de volgende dagen nog heel wat vormingen online geplaatst waarbij we niet alleen de spelletjes voor wiskunde per graad kunnen verkennen maar ook enkele onderdelen van de cahiers GO! wiskunde verduidelijken rond toepassingsmogelijkheden voor buitengewoon basisonderwijs.

Ook voor de andere leergebieden hebben we heel wat opties klaar staan:

Voor muzische vorming hebben we het aanbod onderverdeeld in basissessies en verdiepende sessies. Zo is er de basissessie rond muziek die je kan verderzetten in een verdiepende sessie rond musiceren met instrumenten. Ook dit aanbod vullen we stelselmatig aan.

Voor W.O. zetten we meer dan ooit in op participatie en burgerschap nadat nog eens bleek hoe groot de invloed is op het presteren van leerlingen wanneer ze betrokken zijn bij het klas- en schoolgebeuren. Met veel trots stellen we onder meer de initiatie rond filosoferen met kinderen en participatief werken voor. Maar ook de kennis rond onze democratie kan altijd een opfrissing gebruiken. Zo dompelen we leerkrachten onder in de werking van onze democratie in het Vlaams Parlement. Maar het aanbod aan vormingen voor W.O. wordt nog veel uitgebreider dan deze selectie.

Voor L.O. komt een uitgebreid aanbod online de volgende dagen waarbij we onder meer inzetten op de klastitularissen die het zwemmen moeten begeleiden en zowel watergewenning inhoudelijk verkennen als de mogelijkheden om verder te oefenen wanneer de kinderen eenmaal kunnen zwemmen. Voor de sportgangmakers is er een digitale masterclass voorzien rond een (cultuursensitief) zwembeleid op school dat voor iedereen duidelijk is.

Speciaal voor startende leraren

Het programma voor aanvangsbegeleiding heeft een metamorfose ondergaan. Naast de sessies die al werden aangeboden, zijn er ook nieuwe sessies voor zowel de beginnende leerkrachten als voor hun mentoren.

Als (beginnende) leerkracht geef je een aantal waarden mee aan je leerlingen. Tijdens de sessies die door onze PBD-begeleiders worden gegeven wordt dan ook ingezet op verbindend lesgeven. De sessie zelfzorg wordt voortaan digitaal gegeven en is scholengroepoverstijgend. Beginnende leerkrachten kunnen zelf kiezen op welk moment ze de vorming volgen.

Voor mentoren is er onder andere een intervisie- en vormingtraject voorzien rond micropolitiek op school.

Hou zeker ook onze onlinecatalogus de volgende dagen in de gaten want er verschijnen nog heel wat vormingen.

Tot gauw!