Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
10-09-2021

Schrijf je in voor de leerplanimplementaties 1e en 2e graad SO

De modernisering van het secundair onderwijs is voor scholen en leraren een hele krachttoer die in een strak tempo moet doorgevoerd worden. PBD-GO! voorziet daarom een uitgekiende reeks sessies voor individuele leraren om hen te helpen met de implementatie van de nieuwe leerplannen.


Eerste graad - Boostsessie doelenkader

In deze boostsessie gaan we in op de leerplandoelen van de basisvorming of een bepaalde basisoptie. We duiden de samenhang tussen verschillende leerplandoelen en geven inspiratie rond het concretiseren van de leerplandoelen rekening houdend met onze visie op gepersonaliseerd samen leren. We bieden houvast bij de evaluatie van de leerplandoelen en bespreken hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren binnen de lespraktijk. We leren ook werken met de GO! navigator waarin de didactische fiches terug te vinden zijn.

Schrijf je hier in!

Tweede graad - Sessie 1: Verdieping doelenkader

In deze sessie duiken we dieper in de doelen van een sleutelcompetentie. We staan stil bij de samenhang van de doelen en de wijze waarop we de doelen met een transversaal karakter kunnen aanpakken. We geven expliciet aandacht aan de evaluatie van de doelen. Daarbij leggen we de focus op het ontwikkelingsgericht evalueren. We bespreken ook hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren in onze lessen en hoe dit past binnen het gepersonaliseerd samen leren. Tot slot bekijken we welke mogelijkheden digitalisering ons biedt.

Schrijf je hier in!

Tweede graad - Sessie 2: Passende begeleiding

In deze sessie bekijken we hoe we leerlingen de best mogelijke begeleiding kunnen geven. In de vorige sessie gaven we al aandacht aan de verschillende vormen van feed. In deze sessie bekijken we hoe binnenklasdifferentiatie kan ingezet worden om de doelen met elke leerling te bereiken. Verder gaan we dieper in op zelfregulerend leren en de competenties die daarvoor getraind moeten worden. Ten slotte gaan we in op hoe digitalisering de begeleiding sterker kan maken.

Schrijf je hier in!