Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
23-06-2021

Opleiding ‘coachen doelbewust inzetten’

Wil je volgend jaar tijd maken om via professionalisering in te zetten op het doelbewust schakelen tussen je rol van 'ondersteuner, mentor en coach' binnen je team dan kan je je nu voor een vierdaagse opleiding inschrijven.


"GO! professionals werken in complementaire, multidisciplinaire teams en vullen vanuit een gedeeld leiderschap hun opdracht wendbaar in." Een ambitie binnen het strategisch plan GO! 2030 waarbij het GO! gaat voor minder hiërarchie en meer geschakeld en gelijkgericht handelen. Binnen die teams zetten onderwijsprofessionals hun coachende vaardigheden zodanig in dat ze collega's aanzetten tot een constructieve en performante samenwerking waarin ieders talent tot uiting komt. 

In het onderwijs is het niet zo evident om een zuiver coachende pet op te zetten t.a.v. teamleden en collega's. Er worden obstakels ervaren die zich dan vertalen in volgende vragen: 

  • Vanuit welke verwachtingen en rollen zit men in een functie en krijgt men wel het mandaat om in een coachende rol te stappen? 
  • Zullen collega's elkaar toelaten in hun arena (klas) en toestemming geven om gecoacht te worden? 
  • Hebben we wel voldoende tijd en ruimte om echte coachingsgesprekken te voeren om zo veranderings-, leer- of ontwikkelingsprocessen te kunnen begeleiden?
  • Is er een open cultuur waarin collega's naar elkaar kunnen luisteren, feedback durven geven en van elkaar willen leren?

Tijdens de opleiding 'coachen doelbewust inzetten' neemt Ilse Demaret de deelnemers niet alleen mee in de 'zuiver' coachende rol, zoals vele coachopleidingen wel doen. Ze zet in op het doelbewust schakelen tussen de rollen 'ondersteunen, mentorschap en coachen'. Coachen wordt gezien als een aanvullende rol die de effectiviteit van de begeleiding zal vergroten. 

Opzet

Onderwijsprofessionals zoals schoolleiders, ondersteuners, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, … die collega's of teamleden begeleiden gaan tijdens de opleiding in een groep van maximaal 15, voor elkaar onbekende, deelnemers aan de slag. De opleiding telt vier modules, verspreid over evenveel maanden, en bestaan telkens uit 3 fasen of anderhalve dag: 

In de leerfase (1 volledige opleidingsdag per module) krijgen de deelnemers theoretische input vanuit onderbouwde kaders. Daarna maken de deelnemers de transfer naar de eigen context en gaat men het geleerde toepassen en onderzoeken. Als derde fase binnen de opleiding (een halve dag per module), de terugkoppelingsfase, maakt de lesgever ruimschoots de tijd om deelnemers te laten reflecteren op de eigen ervaringen en casussen en om te leren van elkaar tijdens intervisiemomenten.

opleiding coachen doelbewust inzetten.png

Over de modules heen worden volgende doelstellingen met de deelnemers nagestreefd: 

  • Deelnemers maken kennis met de verschillende rollen die ze doelbewust in een begeleidingsopdracht kunnen inzetten en met de factoren die de effectiviteit van een begeleiding vergroten. 
  • Deelnemers beschikken over communicatieve vaardigheden om een constructief en veilig gesprek te faciliteren. 
  • Deelnemers maken kennis met verschillende coachingsmethodieken om de bereidheid en het engagement bij collega's te vergroten. 
  • Deelnemers beschikken over vaardigheden om collega's in weerstand te coachen. 

Inschrijven voor de opleiding kan via deze link.

Wil je de opleiding wel volgen maar kan je echt niet op de voorgestelde data, noteer je gegevens dan op de 'wachtlijst – melden van interesse'. Als er voldoende interesse is, kunnen er nieuwe reeksen worden georganiseerd. We geven dan iedereen op de wachtlijst een seintje zodat je 'als eerste' kan inschrijven.