Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
16-06-2021

PBD-GO! project "Iedereen leider van leren" i.s.m. UGent

Inzetten op zelfregulerende vaardigheden kan een belangrijke hefboom zijn voor het wegwerken van leerachterstand. Dat schoolbreed aanpakken veronderstelt een sterk onderwijskundig leiderschap en het vermogen om als groep onderwijsprofessionals tot collectief leren en veranderen te komen. Met een uitgekiend traject dat kadert in het relanceplan van de overheid, kan PBD-GO! 7 samenwerkingsverbanden met telkens 5 scholen daarin intensief ondersteunen.


In het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' maakte de Vlaamse Regering middelen vrij voor ondersteuning van schoolleiders via professionaliseringstrajecten tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Professionaliseringsorganisaties werden via een oproep uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen voor het organiseren van trajecten voor samenwerkingsverbanden van scholen. Iedereen leider van leren, het traject dat de PBD-GO! uittekende in samenwerking met de Universiteit Gent, werd bijzonder geapprecieerd en dan ook geselecteerd.

Metastudies concluderen dat de ondersteuning van leerlingen in hun zelfregulerende vaardigheden een van de meest doeltreffende en onderbouwde interventies is die je als school kan implementeren om de leerresultaten en leermotivatie bij leerlingen te verhogen. Het is dan ook een belangrijke component van de nieuwe GO! visie op leren: gepersonaliseerd samen leren (GSL). Die visie implementeren vraagt een schoolbrede aanpak gebaseerd op de nodige wetenschappelijke inzichten en zeker ook op schooleigen data over het leerproces van de leerlingen. Het ultieme doel van het project is het wegwerken van leerachterstanden. We werken daarvoor op een geïnformeerde en onderzoekende manier aan onderwijskwaliteit en gelijke onderwijskansen bij élke lerende.

Het professionaliseringstraject versterkt daartoe het onderwijskundig leiderschap van deelnemende schoolleiders en beleidsteams door het aanreiken van wetenschappelijk onderbouwde kaders, het inoefenen van concrete vaardigheden en het vertalen van theorie naar concrete acties op school. Dat doen we met een focus op het eigen leren én op het organiseren, evalueren en bijsturen van collectief leren in de eigen school. Zo onderzoeken we meteen ook de rol van zelfregulerende vaardigheden bij de onderwijsprofessional zelf. We begeleiden de deelnemende teams in het vormen van professionele leergemeenschappen die veranderprocessen zelfsturend weten aan te pakken en zo de motor vormen van het onderwijskundig leiderschap op school.

De doelgroep van het professionaliseringsproject 'Iedereen leider van leren' zijn schoolleiders en hun beleidsteams binnen gewoon basis- en secundair onderwijs. Deelnemers participeren in groepjes van 5 beleidsteams die reeds binnen een bestaand samenwerkingsverband, hetzij scholengroep of scholengemeenschap, samenwerken. 

Je vindt alle praktische informatie in de projectfiche.