Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-05-2021

Beeldvorming, delibererende klassenraad en attestering in het secundair onderwijs

De PBD-GO! biedt een aantal kapstokken ter ondersteuning van de werkzaamheden van de delibererende klassenraad eind eerste graad secundair onderwijs. Een overzicht van heel wat materiaal om de beeldvorming van de leerlingen goed in kaart te brengen en schoolteams te ondersteunen bij begeleiding, evaluatie en de organisatie van de klassenraden voor heel het secundair onderwijs.


Sinds maart van het vorige schooljaar verkeren we in een ondertussen chronische crisissituatie. Scholen schakelen continu tussen contactonderwijs en  afstandsonderwijs. De stages, projecten, geïntegreerde proeven en ga zo maar door, kunnen vaak niet of toch niet op een normale manier plaatsvinden. Op het einde van vorig schooljaar pasten vele scholen daarom hun evaluatiebeleid aan en stelden de attesteringen uit. Dit had als voordeel dat tijd werd gekocht om bij te sturen en de essentiële remediëringen mogelijk te maken. Dit schooljaar is er echter weinig veranderd en wordt de impact van de aanhoudende coronamaatregelen nog duidelijker. Schoolteams maken zich dan ook zorgen over de leerstatus, het welbevinden en de onderwijsloopbaan van de leerlingen.

Dat ook dit schooljaar de evaluatiegegevens op een voorzichtige manier moeten meegenomen worden is duidelijk, maar hoe moeten schoolteams hiermee aan de slag? Hoe gaan we de vorderingen, remediëringen, leerresultaten, de onvolledige stages en de effecten op het welbevinden van de leerlingen meenemen om een relevant, eerlijk en leerlinggericht deliberatiebeleid op te zetten? De prioritaire doelen die vorig schooljaar doorgeschoven werden, zul je in elk geval opnieuw in kaart moeten brengen. Dat zal een invloed hebben op de deliberatie en attesteringen op het einde van dit schooljaar. De laatste maand van dit schooljaar zal eens te meer werk gemaakt moeten worden van een goede beeldvorming en duidelijke criteria voor de deliberatie. Er zal ook ruimte en tijd moeten vrijgemaakt moeten worden om samen met de leerlingen na te denken over hun onderwijsloopbaan en hun welbevinden.

Wat er nog bijkomt is dat dit schooljaar het tweede jaar van de modernisering afloopt. Het behalen van de eindtermen 1e graad, de transversale eindtermen en de eindetermen basisgeletterdheid zullen daarom een belangrijk onderdeel vormen van de deliberatie. In deze nota formuleren we een aantal kapstokken ter ondersteuning van de werkzaamheden van de delibererende klassenraad eind eerste graad secundair onderwijs. We staan eerst stil bij de focus die we leggen in de eerste graad, vervolgens zoomen we in op de opdracht van de delibererende klassenraad eind eerste graad en we sluiten af met een aantal elementen die we specifiek bij het delibereren en oriënteren in de eerste graad dienen mee te nemen.

Hieronder vinden jullie ondersteuningsmateriaal dat houvast geeft in deze periode: