Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
11-05-2021

Moet je weten - update corona 11 mei

Info over uitstappen met meerdere klasgroepen, proclamaties op school, verfijning van een aantal regels in het dko en bijsturing van de regels in het vwo.

​Uitstappen met meerdere klasgroepen

Op grond van overleg en na aftoetsing op het Overlegcomité kunnen vanaf 1 juni een- of meerdaagse uitstappen worden georganiseerd met meerdere klasgroepen, ook wat het vervoer betreft (geen openbaar vervoer). Organiseer je uitstap bij voorkeur zo laat mogelijk in juni. Bij verplaatsingen per autocar zijn meerdere klasgroepen per toestel toegelaten als er voldoende afstand tussen de klasgroepen is en er voldoende ventilatie is. Je vindt meer in het busprotocol georganiseerd vervoer (p. 15-17). Lees alle richtlijnen over maaltijden, contact met derden, overnachtingen ...

Veilige proclamaties op school

Het Departement Onderwijs en Vorming biedt een kader aan voor veilige proclamaties op school. Het aantal toegelaten personen strookt met de richtlijnen voor de evenementensector. Denk samen met de leerlingen na hoe eten en drinken veilig kan, of je kiest voor klas- of gezinsbubbels, over je circulatieplan, je registratiesysteem, je aanspreekpunt, eventuele animatie … 

Verfijning regels in dko

Dko houdt code rood aan tot en met 30 juni, maar er zijn enkele verfijningen die je mag doorvoeren. Lessen en examens kunnen voor elke leeftijdsgroep buiten met 25. Per leerling mag 1 persoon uit dezelfde gezinsbubbel het examen bijwonen. Enkel voor zingen geldt het basisprotocol cultuur. De academies kregen een gerichte mailing. Lees meer in het draaiboek dko.

Bijsturing regels in vwo

Vwo houdt code rood aan tot en met 30 juni, maar er zijn enkele bijsturingen die je mag toepassen. Lesplaatsen met per week slechts 1 module kunnen plaatsvinden via 100% contactonderwijs met maximaal 10 cursisten. Bij praktijklessen in grote ateliers met uitgebreide ventilatiemogelijkheden zijn meer dan 10 cursisten toegelaten. Extra-murosactiviteiten die kaderen binnen de opleiding kunnen per klasgroep. Kwetsbare cursisten mag je op afspraak fysiek inschrijven. De centra kregen een gerichte mailing. Lees meer in de FAQ voor het vwo.