Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
03-05-2021

Leren innoveren in de GO! sandbox

Om de krachten in ons net te bundelen en onze innovatiecultuur te versterken, starten we in het najaar van 2021 met de GO! sandbox, een veilige ontwerp- en testomgeving voor innovatie en experimenten. Zin om deel te nemen aan de piloot GO! sandbox 2021 - 2022?


De GO! sandbox biedt een veilige ruimte voor innovatie en experimenten. Een omgeving waarin we samen innovatieve producten, diensten of een aanpak kunnen uitwerken. We focussen ons daarbij op producten of diensten die in de eerste plaats een meerwaarde zullen genereren voor leerlingen. De poolstervisie en in het bijzonder gepersonaliseerd samen leren vormen daarbij een inspiratiebron. 

In het pilootjaar van GO! sandbox, 2021 - 2022, stellen we een aantal teams samen op basis van de uitdagingen en ideeën die leven bij de deelnemers. Die teams zijn schooloverstijgend en hebben complementaire ideeën. De ideeën werken ze stap per stap uit. Elke stap in dat proces wordt door GO! sandbox gefaciliteerd tot uiteindelijk een prototype van een product, dienst of aanpak in de praktijk getest kan worden. Het prototype mag en zal wellicht met eenvoudige middelen te realiseren zijn. Het doel is immers te kunnen testen om na te gaan of het prototype voldoende meerwaarde biedt en schaalbaar is. Belangrijk daarbij is dat er nooit sprake is van falen. Ook een prototype dat niet schaalbaar is of onvoldoende meerwaarde oplevert, zal ons een aantal inzichten bijbrengen en dat is precies het doel van GO! sandbox: leren innoveren! 

Heb jij zin om al dan niet samen met een aantal collega's deel te nemen aan de piloot GO! sandbox 2021 - 2022? Laat dan zeker van je horen via dit intakeformulier.    

Meer informatie over hoe we te werk gaan vind je hier