Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
07-04-2021

GO! stelt zich tussenkomende partij in zaak eindtermen voor Grondwettelijk Hof

De Raad van het GO! heeft beslist om zich tussenkomende partij te stellen wanneer andere onderwijsverstrekkers zoals aangekondigd naar het Grondwettelijk Hof trekken tegen het decreet betreffende de onderwijsdoelen van de tweede en derde graad secundair onderwijs.

 

Een eventuele schorsing of vernietiging van de nieuwe eindtermen zou een grote impact hebben op zowel onze leraren als onze leerlingen. Vanuit het veld is de vraag naar stabiliteit en continuïteit groot. Bovendien blijft het GO! voorstander van de nieuwe eindtermen. Deze zijn tot stand gekomen na een lang democratisch proces met de medewerking van alle onderwijsverstrekkers. Ze bouwen ook verder bouwen op de eindtermen van de eerste graad waarmee scholen inmiddels al aan de slag zijn. Om die redenen besliste de Raad van het GO! om tussen te komen in de zaak voor het Grondwettelijk Hof. "We kunnen als onderwijsverstrekker niet aan de zijlijn blijven staan", bevestigt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. "Als het tot een schorsing of vernietiging komt, is de impact op onze scholen, leraren en leerlingen erg groot. Het gaat over de lesuren en tewerkstelling van onze collega's, over onze leerlingen die overstappen naar het derde jaar voor wie er geen breuklijn mag komen in hun leertraject. We moeten zorgen voor continuïteit en stabiliteit."

Intussen werkt het GO! verder aan een kwaliteitsvolle start van het nieuwe schooljaar op basis van de nieuwe set eindtermen die door het parlement goedgekeurd zijn.