Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-03-2021

Stages, duaal leren en leren en werken NIET opgeschort

Ook al worden de lessen op school opgeschort, stages, duaal leren en leren en werken lopen wel verder. Toch zijn er enkele elementen waarmee je rekening moet houden.

Stages

De geplande stages kunnen blijven doorgaan, voor zover de veiligheidsmaatregels die van toepassing zijn op de onderneming gerespecteerd kunnen worden. Een stage op een kleuterschool kan echter niet.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs kunnen groepsstages en sociaal maatschappelijke training (SMT) in groep echter niet doorgaan; enkel individuele stages en individuele SMT zijn toegelaten, mits er rekening gehouden wordt met de veiligheidsmaatregelen van toepassing op de onderneming. 

Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.


Duaal leren/leren en werken

Indien een werkplek in het kader van duaal leren/leren en werken door de nieuwe maatregelen de deuren moet sluiten, moet de overeenkomst geschorst worden. Er kan dan tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden. Op deze pagina vind je meer informatie.

Als de werkplek zijn activiteiten verderzet, gaat de werkplekcomponent in het kader van duaal leren en leren en werken door. Wel moeten altijd de veiligheidsmaatregelen gevolgd worden zoals ze van toepassing zijn op de onderneming waar de leerling opgeleid wordt. 

Aangezien er geen lessen zijn, kan de leerling met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) voltijds naar de werkplek gaan op voorwaarde dat de onderneming dit kan organiseren in overeenstemming met de geldende coronamaatregelen op de werkplek. In dat geval moet er in onderling overleg tussen onderneming, opleidingsverstrekker en leerling een nieuw uurrooster opgesteld worden (en/of nieuwe afspraken gemaakt worden voor het opleidingsplan). Om administratieve overlast te vermijden, hoeven wijzigingen aan het uurrooster of opleidingsplan momenteel niet geregistreerd worden in het digitale loket. Zorg er wel voor dat wijzigingen altijd tijdig besproken en meegedeeld worden tussen de partijen, minstens via mail en bij voorkeur schriftelijk en ondertekend.

Trajectbegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd

Wat met ondersteuningen van leerlingen via NAFT/Aanloopfase/Zorgboeren?

De activiteiten in het kader van NAFT/aanloopfase/zorgboeren worden maximaal (digitaal) georganiseerd. Individuele begeleidingen die noodzakelijk zijn voor de leerlingen en niet digitaal kunnen georganiseerd worden, gaan door met de nodige veiligheidsmaatregelen. Deze individuele begeleiding kan niet op de school plaatsvinden. Tot en met de paasvakantie zijn groepsbegeleidingen niet toegelaten. 


Alle info vind je ook op onderwijs Vlaanderen.