Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
24-03-2021

De taxonomie van Bloom uit de doeken

In de nieuwe leerplannen secundair onderwijs zijn de beheersingsniveaus van de doelen gebaseerd op de taxonomie van Bloom. Om je kennis te laten maken met de basisprincipes ervan, zet de PBD-GO! alles nog eens op een rij in een infofilmpje.

De taxonomie van Bloom is een veelgebruikt kader om kennisniveaus aan te duiden. Je kunt ermee aangeven welk eindgedrag je bij een leerling wil bereiken. Moet de leerling kennis kunnen reproduceren of toepassen? Of wil je dat de leerling gaat analyseren of iets nieuws creëren? Zulke vragen zijn bepalend voor je lesaanpak, opdrachten en manier van evalueren. Wanneer je via de GO! navigator de nieuwe leerplannen secundair onderwijs raadpleegt, wordt dat ook mooi duidelijk. Je kunt bij elk doel een afbakening uitklappen, gestructureerd volgens de taxonomie van Bloom.

taxonomievanBloom2.jpg

Om je leerplan goed te bergrijpen is het daarom belangrijk dat je overweg kunt met deze taxonomie. De PBD-GO! maakte dit infofilmpje om je daarin op weg te helpen. Tijdens de vakgerichte leerplanimplementaties die momenteel lopen voor de tweede graad secundair onderwijs, verdiep je je kennis nog verder voor het gekozen vakdomein.


taxonomievanBloom_rh3.png