Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
31-03-2021

MILO-studiedag 'Leren in samenhang'

De MILO-studiedag is een prikkelend en inspirerend event van de VUB-lerarenopleiding voor onderwijsprofessionals uit het secundair onderwijs.

Op 12 mei 2021 organiseert het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) van de VUB de studienamiddag Leren in Samenhang, een event voor professionals in het secundair onderwijs  

In deze eerste online-editie blik je vooruit naar de hervormingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Heel wat sleutelcompetenties vragen een vakoverschrijdende aanpak en teamwerk - ofwel 'leren in samenhang'. Vakoverstijgend leren en teamwerk nemen daarin een bijzondere plaats in.  

Tijdens de studiedag krijg je hiervoor kaders aangereikt en ga je in workshops concreet aan de slag vanuit vakdidactisch perspectief. In een duokeynote en in vijf activerende keuzesessies worden de principes voor leren in samenhang toegepast op verschillende sleutelcompetenties.  

Inschrijven kan je op deze website. Je vindt er ook het hele programma.