Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
23-03-2021

Update coronamaatregelen voor het onderwijs - 23 maart 2021

Enkele verduidelijkingen bij de extra maatregelen voor onderwijs.

 

Over de aanwezigheid van derden

Mogen derden op school komen en voor wie geldt een uitzondering?

Vanaf 22 maart tot aan de paasvakantie worden in het leerplichtonderwijs derden niet meer toegelaten binnen de schoolmuren, behalve deze hoogst noodzakelijke uitzonderingen:

 • CLB-personeel
 • Leerkrachten in opleiding
 • Externe praktijkleerkrachten
 • Verpleegkundigen en therapeuten
 • Persoonlijke assistenten
 • Personeel van een MFC of revalidatiecentrum
 • Tolken voor doven en slechthorenden
 • Derden die een contract hebben met de school en cruciaal zijn voor de werking van de school zoals toezichthouders, opvangmedewerkers, ICT-coördinatoren
 • Persoonlijke begeleiders
 • Ondersteuners, indien beperkt tot één school

Modellen, helpende ouders, stagebegeleiders, pedagogische begeleiders … zijn tot aan de paasvakantie niet meer welkom op school.

Voor alle andere onderwijsniveaus zijn alle derden die essentieel zijn voor een goede werking van de school toegelaten op de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet op afstand kunnen. Volwassenenonderwijs en dko bepalen dit op basis van de risicoanalyse. Of toegang tot de school mogelijk is, is afhankelijk van de lokaal genomen maatregelen. 

Iedereen die binnen de schoolmuren komt, leeft alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving.

Ga altijd eerst na of er mogelijkheden zijn om de school op een alternatieve manier dan via fysiek contact te ondersteunen. Nodig de derden uit om daarover mee na te denken.

Ga ook na hoe je kan voorkomen dat essentiële derden kort na elkaar in verschillende klasgroepen terechtkomen

Wat met ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs?

De ondersteuners blijven hun kerntaak uitoefenen. Ze bieden ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, de schoolteams en hun leerkrachten. Het is niet de bedoeling dat ondersteuners andere taken uitvoeren.  

Van  22 maart tot aan de paasvakantie worden in het leerplichtonderwijs derden niet meer toegelaten binnen de schooluren, behalve de hoogst noodzakelijk uitzonderingen.

Ondersteuners bieden daarom tot aan de paasvakantie maximaal digitaal ondersteuning. Wanneer ondersteuning fysiek in de school nodig is, kan ondersteuning wel op school. Wat niet kan, zijn ondersteuners die van school naar school gaan en zo dus het risico op verspreiding van het virus verhogen. Wat kan, is om eventueel ondersteuners aan één school toe te wijzen. 

Ondersteuning kan naargelang de fase en de ondersteuningsnoden wel een andere vorm krijgen, naargelang of leerlingen les volgen op school of via afstandsonderwijs.  

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen op school, bieden ondersteuners ondersteuning in de school. Houd op vlak van veiligheidsmaatregelen en gebruik van beschermingsmateriaal rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen per pandemiefase.

Betrek en informeer in dit proces ook ouders en leerlingen. 

Mogen mensen die de infrastructuurwerven op scholen moeten opvolgen op school komen?

Deze mensen volgen de richtlijnen uit hun sector. Contact met leerlingen wordt in ieder geval maximaal vermeden.

Wat met GO! verificatie, accountants en leden van de onderzoekscel?

Verificatie en accountants werken nu enkel digitaal in het kader van het nazicht van de jaarrekeningen. De onderzoekscel probeert zo veel mogelijk digitaal te werken. Indien een bezoek ter plaatse noodzakelijk is, wordt er afgestemd met de directeur van de instelling.


Over collectief busvervoer buitengewoon onderwijs

Het collectief leerlingenvervoer is een belangrijk element in de organisatie van het buitengewoon onderwijs. Zonder dit vervoer raken veel kwetsbare leerlingen niet op school. We kiezen er dan ook voor om de bussen blijvend te laten rijden, en drukken op de geldende veiligheidsmaatregelen. Let zeker op de volgende punten: 

 • Verzeker vervoer met maximale bescherming voor busbegeleiders en buschauffeurs. Personeel draagt een mondmasker. 
 • Leerlingen ouder dan 10 jaar dragen zo maximaal mogelijk een mondmasker. Als een leerling het mondmasker niet kan aanhouden gedurende de volledige rit, blijven de zitjes in een radius van 1,5 meter rond deze leerling vrij. 
 • Scholen krijgen nog steeds de mogelijkheid om het leerlingenvervoer gesplitst te laten verlopen per onderwijsniveau. Spreek jouw regionaal aanspreekpunt van De Lijn aan voor meer informatie. 
 • De veiligheidsmaatregelen kan je nalezen in het draaiboek voor leerlingenvervoer (Scenarios_leerlingenvervoer.pdf (vlaanderen.be)). 

 

Over stages

Kunnen leerlingen kinderverzorging e.a. nog stage lopen in kleuterscholen de komende twee weken?

Neen, deze stages worden on hold gezet. Enkel stagiairs lerarenopleiding zijn nog toegelaten.

Komt er meer duidelijkheid voor KSO en specifieke opleidingen zoals topsport?

Kunst secundair onderwijs volgt de richtlijnen van het algemeen secundair onderwijs. Voor topsporters verandert er niets.