Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
10-03-2021

Nieuwe coronamaatregelen van 9 maart

Hier vind je de versoepelingen die beslist werden op het overleg met de onderwijspartners van 9 maart 2021.

 • Op basis van simulaties geven virologen aan dat leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs na de paasvakantie veilig voltijds terug naar school kunnen. Scholen krijgen bovendien de mogelijkheid om de tweede graad secundair onderwijs al vanaf 29 maart voltijds te laten hervatten. 
  Vanzelfsprekend kunnen deze maatregelen opnieuw worden teruggeschroefd indien de epidemiologische omstandigheden wijzigen.
  OV3, OV4 en DBSO kunnen zoals eerder gecommuniceerd al vanaf 15 maart terug naar hun normale werking. 
  Om dit mogelijk te maken, vraagt men iedereen om de veiligheidsmaatregelen nauwgezet te blijven volgen. Ook in het onderwijs: blijf de maatregelen binnen en buiten de school rigoureus opvolgen. 
   
 • Opendeurdagen, oudercontacten, kennismakingsbezoeken aan een nieuwe school en vergaderingen blijven digitaal. Daar komen geen versoepelingen. 
   
 • Lessen lichamelijke opvoeding in het secundair kunnen buiten doorgaan in groepen van max. 10 leerlingen, naar analogie met de georganiseerde buitenactiviteiten. 
   
 • Systematische contactmomenten op het CLB worden niet beschouwd als een eendagsuitstap. Dit heeft tot gevolg dat het individueel gebruik van het openbaar vervoer wel is toegestaan.
   
 • De regeling rond 'heirkracht' (verlof wegens overmacht) voor leerkrachten die tot een risicogroep behoren, wordt verlengd tot het einde van het schooljaar. Voor personeel dat tot een risicogroep behoort, is het aan de arbeidsgeneesheer om een inschatting te maken wanneer een terugkeer naar de werkvloer mogelijk is.
   
 • Wanneer je uitgenodigd wordt voor vaccinatie tijdens de werktijd, kan je een dienstvrijstelling krijgen voor de duur van de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum, het vaccineren en de terugkeer. Er is geen vrijstelling voor het begeleiden van inwonende personen naar het vaccinatiecentrum.

De minister maakte op 9 maart ook bekend dat er een proefproject loopt met wekelijkse preventieve speekseltests. Het project start in 10 pilootscholen, met de bedoeling om na een positieve evaluatie uit te rollen in alle scholen van het basis- en secundair onderwijs.

Meer informatie wordt verspreid via Schooldirect. Je kan steeds de actuele informatie raadplegen op onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus