Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
04-03-2021

Decreet bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar voor leerachterstand t.g.v. COVID-19 goedgekeurd

Het decreet extra-lestijden werd op 3 maart goedgekeurd. Doe snel uw aanvraag!


Op woensdag 3 maart lag het voorstel van decreet tot toekenning van bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar voor de remediëring van leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door COVID-19 ter stemming in het Vlaams Parlement. Dat voorstel is nu ook effectief tot decreet gestemd.
In Op Stapel 2021-07 vind je hierover een toelichting van de collega's.
Daarin zit ook de verwijzing naar de omzendbrief met betrekking tot het decreet. Belangrijk: het voorziene budget wordt verdeeld in volgorde van de aanvragen. Snel reageren dus!