Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
10-02-2021

Stages lerarenopleiding in tijden van corona

Het is in deze hectische tijd zeer begrijpelijk dat niet alles altijd op wieltjes loopt, dus ook wat betreft stages voor leraren in opleiding kan het haast niet anders dat ook daar soms zaken wat moeizaam verlopen. Toch is het goed om enkele belangrijke afspraken rond stages en de bijbehorende begeleiding niet uit het oog te verliezen.


Zoek samen met de lerarenopleidingen naar alternatieven

Lerarenopleidingen geven te kennen dat ze bij het begin van het semester opnieuw signalen krijgen dat een aantal stages niet kunnen doorgaan, in het bijzonder in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in Brussel. Dit gebeurt wel vaker bij de start van het tweede semester, maar er is toch een zekere ongerustheid over de hoeveelheid geweigerde stages, in hoofdzaak omwille van corona. De lerarenopleidingen geven nogmaals aan dat ze bereid zijn om samen met de scholen na te gaan welke maatregelen ze kunnen nemen om de stage zo vlot mogelijk en in veilige omstandigheden te laten verlopen en zijn ook bereid om de maatregelen die de hogescholen zelf nemen te duiden.

Communiceer op tijd met de lerarenopleiding

Een tweede punt van bezorgdheid bij de hogescholen zijn de berichten van de voorbije dagen over scholen die sluiten door een uitbraak van het coronavirus of omdat er massaal getest moet worden. Alle begrip daarvoor. Het blijft echter wel nodig om de lerarenopleidingen daar op tijd van op de hoogte te brengen. Dit is voor de hogescholen in kwestie immers ook belangrijk voor het contactonderzoek dat zij zelf uitvoeren. 

Op Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – scholen vind je tal van richtlijnen waaronder enkele die specifiek met stages te maken hebben en in het bijzonder ook deze onderstaande veelgestelde vraag i.v.m. de lerarenopleidingen.

Mogen stagebegeleiders uit de lerarenopleiding hun stagiairs op school bezoeken?

  • Ja. Stage is een essentieel onderdeel van de opleiding en stagebegeleiding maakt deel uit van de stage. Stagebegeleiders zijn dus essentiële derden.
  • Alle verplaatsingen in het kader van onderwijs zijn essentiële verplaatsingen.  
  • Je kan uiteraard in overleg met de instelling voor hoger onderwijs bekijken of er alternatieven voor een bezoek ter plaatse zijn.

Alvast hartelijk dank om een en ander ter harte te nemen.