Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
05-02-2021

Veertiendaags COVID-rapport CLB-GO!

Net voor het weekend: het COVID-19-rapport van onze CLB's. Met ups en downs, complimenten van de experts, een definitie van hoogrisicocontact in het basisonderwijs én meer info over de vaccinatie van stagiairs in de zorg.

Cijfers CLB GO!

Het veertiendaags COVID-rapport van de CLB's GO! (18- 31 januari 2021) laat in de eerste week een stijging zien van het aantal besmettingen en het aantal quarantaines bij leerlingen en leerkrachten  t.o.v. de week voordien. Dit cijfer stabiliseerde in de tweede week.

De experten verklaren deze stijging doordat er veel meer testen werden afgenomen bij leerlingen en leerkrachten. Dit heeft te maken met een verscherping van de definitie van hoogrisicocontacten in het basis- en kleuteronderwijs, waardoor er bij een besmetting meer leerlingen of leerkrachten tot hoogrisicocontact worden gerekend en alle hoogrisicocontacten ook worden getest. Daarnaast speelde de bezorgdheid om de Britse variant ook een rol, waardoor er veel meer en veel breder werd getest dan wat volgens de protocollen werd voorzien. Intussen werden de protocollen voor het contactonderzoek door de CLB's en het testen aangepast. Het is cruciaal om deze protocollen zorgvuldig te volgen om nodeloos testen en in quarantaine plaatsen te vermijden.

De databanken van de overheid met de gegevens over positieve COVID-gevallen en de databank van de CLB's werden intussen aan elkaar gekoppeld. Hierdoor zijn de CLB's niet meer afhankelijk van de melding van een positieve leerling of positief personeelslid door de contactopvolging, huisartsen of ouders. Hierdoor kunnen CLB's sneller inspelen via hun contactonderzoek en worden er geen positieve gevallen meer gemist. Ook dit heeft mogelijk een invloed op de cijfers.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je de netoverstijgende cijfers van alle CLB's.

Je vindt hier de COVID-19-monitoringanalyse van het CLB-GO!.

Appreciatie van de experten

Profesoor Geert Molenberghs uitte op het overleg met de sociale partners zijn appreciatie voor de wijze waarop onderwijsinstellingen de COVID-maatregelen toepassen. Hij gaf aan dat onderwijs een voorbeeld voor andere sectoren is. Hij zei wel dat we aandachtig moeten blijven voor:

  • Goede ventilatie van lokalen
  • Maximaal telewerk: vergaderingen, teamoverleg, administratief personeel…
  • Het dragen van mondmaskers bij contacten tussen volwassenen
  • Afstand van 1,5 meter bewaren
  • Handhygiëne

Definitie hoogrisicocontacten in het basisonderwijs

In het basisonderwijs worden kinderen die links en rechts van een besmette leerling zitten als hoogrisicocontacten beschouwd. Kinderen die voor en achter de COVID-positieve leerling zitten, worden als laagrisicocontact beschouwd. Wanneer kinderen in een face-to-faceopstelling zitten dan worden ook de kinderen die recht over elkaar zitten als hoogrisicocontact beschouwd.

Contacten van hoogrisicocontacten worden zelf als laag risico beschouwd en moeten niet in quarantaine. Zij komen ook niet in aanmerking voor testen.

Vaccinaties van stagiairs in de zorg

Een rondschrijven van het departement onderwijs brengt duidelijkheid omtrent het vaccineren van stagiairs in de zorg.

Samengevat:

'Het vaccineren van stagiairs gebeurt via de arbeidsgeneeskundige dienst van de zorginstelling. Vragen van stagiairs over de vaccinaties worden opgevangen in de zorginstelling waar de stage doorgaat. Toediening van vaccins gebeurt gratis. De stagiairs krijgen het eerste én de tweede dosis van het vaccin in één en dezelfde zorginstelling toegediend, ook al loopt de stage af vóór de tweede dosis toegediend moet worden. De stagiairs zullen hiervan ook zelf op de hoogte worden gesteld. De onderwijsinstellingen maken mee mogelijk dat stagiairs de gelegenheid krijgen om de tweede dosis van het vaccin op het daartoe voorziene tijdstip te bekomen. Bijvoorbeeld door toestemming te geven om de les te missen i.f.v. de vaccinatie. '

Je vindt de brief van het Departement Onderwijs en de bijlage