Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
03-02-2021

Addendum Schoolreglement 2020-2021

Dit addendum bij het schoolreglement bevat het geheel van maatregelen die afwijken van het schoolreglement 2020-2021. Scholen worden naar aanleiding van het coronavirus immers uitgedaagd om bijkomende pedagogische en veiligheidsmaatregelen te nemen.

Addendum schoolreglement 2020-2021

Dit addendum bij het schoolreglement bevat het geheel van maatregelen die afwijken van het schoolreglement 2020-2021. Scholen worden naar aanleiding van het coronavirus immers uitgedaagd om bijkomende pedagogische en veiligheidsmaatregelen te nemen.

De maatregelen moeten niet ter overleg worden voorgelegd aan de schoolraad en behoeven ook geen voorafgaand akkoord van de ouders. Ze worden enkel ter kennisgeving meegedeeld en zijn geldig tot het einde van dit schooljaar. De maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing.

Hier vind je het Addendum Schoolrgelement 2020-2021.

Ook terug te vinden op GO! pro / crisis-op-school / corona / regelgeving