Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
10-02-2021

Decreet over de nieuwe eindtermen 2e en 3e graad

Vandaag, woensdag 10 februari 2021 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet over de eindtermen voor de 2e en 3e graad tot decreet gestemd. Daarmee wordt ook meteen de volle uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs bekrachtigd.

De eindtermen en onderwijsdoelen die aan de nieuwe lichting voorafgingen dateren van het begin van de 21e eeuw. In die twintig jaar is de wereld weer heel wat veranderd. De nieuwe eindtermen sluiten dichter aan op de huidige toestand van de wereld. Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019. Ook voor de nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad heeft het Vlaams Parlement nu groen licht gegegeven door het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot decreet te stemmen. De eindtermen worden van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022. Te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad.

Naar aanleiding hiervan brengen we nog eens het standpunt van het GO! onder de aandacht en hoe een en ander tot stand kwam.

Nu het Vlaams Parlement het decreet per stemming heeft goedgekeurd  zullen ook de nieuwe leerplannen en lessentabellen die daaruit voortvloeien definitief bekendgemaakt worden. De leerplannen kan je vinden op deze pagina op GO! pro. De lessentabellen vind je op deze pagina. Nu zijn dat nog conceptversies. De didactische fiches volgen binnenkort, wellicht vlak na de krokusvakantie, in de GO! navigator

PBD-GO! stippelde een ondersteuningstraject uit om de modernisering voor de tweede graad SO in 6 stappen voor te bereiden. Ze organiseren van februari tot juni ook implementatiesessies om leraren te ondersteunen. Voor een groot aantal 'nieuwe' studierichtingen van de tweede graad SO vind je op deze pagina een document dat duidelijk beschrijft wat die zullen omvatten. Tot slot publiceerde PBD-GO! op deze pagina handige overzichten van de eindtermen, cesuurdoelen en doelen uit de beroepskwalificaties, mét aanduiding van het beheersingsniveau, geordend per finaliteit.