Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
25-01-2021

Update coronamaatregelen 25 januari 2021

Hier vind je een beknopt overzicht van de recentste coronamaatregelen met betrekking tot het onderwijs. Het betreft de noties hoogrisicocontact, sneltests, vaccinaties, systematische contactmomenten en maatregelen specifiek voor arbeidsmarktgerichte opleidingen.

Strikere interpretatie van de factor hoogrisicocontact

Met ingang van maandag 25 januari gelden nieuwe richtlijnen voor het contactonderzoek door het CLB in het basisonderwijs. Leerlingen die naast een COVID-positieve leerling zitten in de klas of in de eetzaal worden voortaan als een hoogrisicocontact beschouwd en worden in quarantaine geplaatst.

Om het aantal quarantaines te beperken is het belangrijk om leerlingen in de klas en in de eetzaal steeds een vaste plaats te geven zodat het aantal contacten binnen beperkt wordt.

Sneltesten in functie van contactonderzoek

Sneltesten worden door het CLB ingezet in functie van het contactonderzoek. Wanneer het CLB een melding krijgt van een besmette leerling of een besmet personeelslid start het, conform de protocollen, het contactonderzoek. De hoogrisicocontacten gaan in quarantaine en krijgen het aanbod om een sneltest te laten afnemen op een welbepaald uur en een welbepaalde plaats. Het aanbod geldt enkel wanneer de sneltest kan worden afgenomen binnen de 4 dagen na het laatste nauwe contact op school  met de besmette persoon. Als de sneltest positief is, blijft het hoogrisicocontact in isolatie. Is de sneltest negatief, dan blijft het hoogrisicocontact in quarantaine en volgt er een PCR-test op dag 7.

Bij het vermoeden van een cluster of uitbraak neemt het CLB, conform de procedure, contact op met de medische (M-)SPOC en worden de mobiele testteams ingeschakeld om breder te testen. Op dat moment wordt een PCR-test afgenomen.

De CLB's werken hiervoor samen met het Rode Kruis. De testen worden afgenomen door Rode Kruisvrijwilligers.

In geen geval kunnen sneltesten preventief worden ingezet omdat alleen de positieve resultaten 100% betrouwbar zijn en met absolute zekerheid duiden op een actieve besmetting. Een negatief resultaat sluit niet uit dat iemand toch drager is van het virus en anderen dus kan besmetten.

Meer info op website van onderwijs 

Vaccinaties

De vaccinatiestrategie wordt federaal uitgetekend. Daarover is momenteel nog niet veel geweten. Voor kinderen en jongeren is er vandaag nog geen groen licht om de vaccins te gebruiken. Enkel het Pfizer-vaccin laat vandaag vaccinatie van 16- tot 18-jarigen toe. Alle andere vaccins zijn nog niet goedgekeurd voor jongeren onder 18. Het is ook nog niet duidelijk welke rol de CLB's en de arbeidsgeneeskundige diensten zullen krijgen in het uitrollen van de CIVID-vaccinaties binnen onderwijs. 

Systematische contactmomenten

Tijdens de afkoelingsweek gaan de medische consulten voor het eerste en het derde jaar secundair onderwijs niet door.

Arbeidsmarktgerichte opleidingen

De maatregelen die scholen moeten naleven in functie van het beheersen van de coronapandemie maken het geen enkele onderwijsvorm makkelijk om het overzicht te behouden en al zeker niet de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Om een en ander toch enigszins netjes uit elkaar te kunnen houden maakten enkele collega's van de PBD-GO! en van de afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling een overzicht van de jongste aanpassingen.

Download hier het overzicht

Dit overzicht vind je ook terug bij de documenten in de rubriek Draaiboeken (https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona/draaiboeken