Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
21-01-2021

Nieuwe COVID-maatregelen na overleg met de minister en de virologen

Woensdag 20 januari zaten de onderwijspartners, de minister en de virologen opnieuw rond de tafel over het beheersen van de coronacrisis. Hier lees je wat er werd beslist. Je vindt er ook een korte toelichting en een voorbeeld bij de partiële mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs omdat hierover bij enkele collega's verwarring bestond.


 • In de week voor de krokusvakantie wordt een afkoelingsperiode ingelast voor het secundair onderwijs. Er wordt die week afstandsonderwijs georganiseerd.
  • Kwetsbare leerlingen kunnen zoals steeds op school worden uitgenodigd.
  • De afkoelingsweek geldt niet voor het buitengewoon onderwijs, OV1 en OV2. Zij kunnen volgens hun normale ritme verder werken.
  • De afkoelingsweek geldt ook niet voor CVO, CBE en dko, die zich al in code rood bevinden. De geldende maatregelen blijven doorlopen.
 • Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs moeten een mondmasker dragen indien in een leerjaar een besmetting wordt vastgesteld (leerling of leerkracht), of een leerling of leerkracht in quarantaine moet gaan (bijvoorbeeld omwille van een besmetting in het gezin), of wanneer er door het CLB andere virologische risico's worden vastgesteld.(1)
  • Zowel in de klas als op de speelplaats
  • Gedurende een periode van 14 dagen

Deze maatregel gaat in vanaf maandag 25 januari.Voor leerlingen uit het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor de laatste jaargroep, voor zover mogelijk.


(1) Deze passage zorgde bij enkele collega's voor enige verwarring. Daarom deze toelichting.

De maatregel geldt wel degelijk per leerjaar en niet voor de hele graad.

Een voorbeeld: 

Wanneer moet een leerling van het 5e leerjaar een mondmasker dragen?

 • Als er een besmetting of quarantaine is bij een andere leerling of een leerkracht van het 5e leerjaar? Ja, (5e leerjaar).
 • Als er een besmetting of quarantaine is bij een andere leerling of een leerkracht van het 6e leerjaar (want dan gaat de 3e graad helemaal naar mondmaskerplicht)? Ja (maar enkel voor het 6e leerjaar).
 • Als er een besmetting of quarantaine is bij een andere leerling of een leerkracht van een andere klas in de school, en dan gaat de 3e graad helemaal naar mondmaskerplicht? Nee, enkel het betrokken leerjaar (dus 5 of 6).
 • Geldt het al als de leerkracht 1 uur in die klas gegeven heeft (bv. zorgjuf, leerkracht lichamelijke opvoeding, LBV, opvang…)? Ja, want de blootstelling is langer dan 15 minuten (zie definitie hoogrisicocontact)
 • Geldt het voor de volledige graad als de leerlingen ergens als graadklas les kregen (bv. bij levensbeschouwing, wel in bubbels uit elkaar gehouden, maar in hetzelfde lokaal)? Ja.

Hier vind je het persbericht van de minister van Onderwijs en Vorming.

COVID-cijfers van het CLB GO!

We voegen ook het rapport toe van het CLB GO! met de COVID-cijfers van de voorbije 14 dagen. Het globale beeld lijkt erg op de eerste weken in september. We zien een toename bij de groep van 6- tot 9-jarigen te wijten aan een aantal clusteruitbraken. Ten opzichte van de cijfers voor de kerstvakantie, zien we een daling.

Alle aanwezige virologen benadrukten het belang van het blijven handhaven van de maatregelen. Wij willen jullie ontzettend bedanken voor alle inspanningen!