Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
19-01-2021

Addenda bij modellen van academie- en centrumreglement

Via de nooddecreten IV en V werd geregeld dat er voor het schooljaar 2020-21 addenda konden worden opgemaakt voor de modellen van academie- en centrumreglementen voor de academies dko en de CVO.


Collega's van de afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling (NeO) maakten naar aanleiding van het corona-nooddecreet V een addendum op bij het (model van) academiereglement voor de academies voor deeltijds kunstonderwijs voor het (lopende) schooljaar 2020-2021. 

Je kan dit addendum hier inkijken

Een soortgelijk addendum werd opgemaakt bij het (model van) centrumreglement voor de Centra voor Volwassenenonderwijs voor 2020-2021De rechtsgrond voor dit addendum zit vervat in het Corona IV-decreet.

Dat addendum kan je hier inkijken.  

Een en ander vind je ook terug op GO! pro onder respectievelijk: 

  • pro.g-o.be > onderwijsorganisatie-regelgeving-financien > niet-leerplichtonderwijs > deeltijds-kunstonderwijs > model-van-academiereglement > papieren-model
  • pro.g-o.be > onderwijsorganisatie-regelgeving-financien > niet-leerplichtonderwijs > volwassenenonderwijs/centrumreglement-in-het-vo > papieren-model