Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
12-01-2021

Optimalisatie centrale diensten

Hoe kunnen we als GO! beter inspelen op de snel veranderende wereld en de uitdagingen die op ons afkomen? Hoe kunnen we meer onze stem in het kapittel laten horen en als onderwijsaanbieder mee het beleid vormgeven?


Maar ook: hoe kunnen we als centrale diensten onze scholengroepen en onderwijsinstellingen in de toekomst nog beter ondersteunen? En wat betekent dit dan voor de rollen en taken die we opnemen, en hoe we ons intern organiseren?

Over deze vragen hebben de Directieraad en de collega's van de centrale diensten zich de voorbije maanden met een kritische blik gebogen. De oefening resulteerde in een herbevestiging van onze missie (onze bestaansreden) en onze kerntaken. We willen als centrale diensten het GO! positioneren als het onderwijs van en voor de Vlaamse gemeenschap, via onze vier kerntaken: beleid, belangenbehartiging, kennis en dienstverlening. Wel zullen we deze kerntaken in de toekomst op een andere manier invullen.

Dit gaat hand in hand met een vernieuwde structuur en een nieuw organogram. Daarnaast werken we actief aan een lerende organisatiecultuur om de werking van onze centrale diensten te optimaliseren.

Organogram centrale diensten wijzigt

De keuze om onze kerntaken op een andere manier in te vullen, maakt dat we ons anders gaan organiseren. Twee nieuwe afdelingen worden gevormd.

Er wordt een afdeling Beleid en belangenbehartiging gevormd die de regierol zal invullen. Via data willen we in de toekomst ons beleid nog sterker onderbouwen. Kennisopbouw en -ontsluiting zal ook in deze afdeling plaatsvinden. 

De afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling zal werken aan de versterking van de interne cohesie in het GO! als net, de gelijkgerichtheid en een optimale organisatie om een netbrede kwaliteitsvolle ontwikkeling van ons onderwijsaanbod te realiseren. Ze zal daarbij niet alleen (vraaggestuurde) ondersteuning bieden, maar ook via concrete, proactieve actieplannen het GO! in het onderwijslandschap versterken en ontwikkelen.

De afdeling Organisatieondersteuning blijft behouden in zijn huidige vorm en de afdeling Infrastructuur herschikt de taken in 4 in plaats van 5 teams. Ook deze afdelingen zullen in hun werking nog meer focussen op de kerntaken en de rollen die we als centrale diensten willen opnemen. Bovendien zal de samenwerking over de diensten heen nog versterkt worden, ook met de Pedagogische begeleidingsdienst en de Permanente ondersteuningscel voor de CLB's.

Het nieuwe organogram van de centrale diensten vind je hier

Dit betekent dat de collega's bij wie je tot nu toe terecht kon met je vragen of bezorgdheden in sommige gevallen voortaan een rol opnemen in een andere afdeling en dat je dus wellicht zult kennismaken met een andere collega. In de organogrammen op GO! pro vind je de samenstelling van de teams per afdeling.

Meer info: communicatie@g-o.be