Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
02-12-2020

Eerste hulp bij programmatie en organisatie curriculum secundair onderwijs

Om schoolteams optimaal voor te bereiden op de nieuwe onderwijsdoelen in de 2e graad secundair onderwijs, biedt de PBD-GO! een aantal interessante overzichten aan van de eindtermen, cesuurdoelen en doelen uit de beroepskwalificaties.


De PBD-GO! werkgroep 'Data en documenten' werkt sinds september 2020 documenten uit om schoolteams voor te bereiden op de nieuwe eindtermen voor de 2e graad secundair onderwijs. Dat werk gebeurt in nauwe samenwerking met een resonansgroep bestaande uit coördinerend directeurs en directeurs die mee nadenken over de noden en uitdagingen waarmee scholen omwille van de modernisering secundair onderwijs geconfronteerd worden bij het programmeren en organiseren van dat nieuwe curriculum.

Eerder publiceerden we al beschrijvingen van de studierichtingen en overzichten van alle eindtermen per sleutelcompetentie. Nieuw vanaf vorige week zijn de overzichten van de eindtermen, cesuurdoelen en doelen uit de beroepskwalificaties per studierichting of wetenschapsdomein, telkens inclusief het beheersingsniveau. Je vindt het materiaal voor alle finaliteiten op deze pagina.

Alle documenten zijn nog onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de eindtermen door het Vlaams Parlement. Heb je vragen over deze documenten of suggesties? Contacteer dan je SPOC of stuur een mail naar mark.verbelen@g-o.be.

Samen zijn we veerkrachtig!