Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
09-12-2020

Nieuwe deadline: Ontwerp een poster ter nagedachtenis van de slachtoffers van terreur

Het is van groot belang dat we onze jongeren vormen tot burgers die geweld afwijzen als instrument om problemen op te lossen. RAN, het Europees netwerk dat zich inzet voor de bewustmaking van de gevaren van radicalisering en de mechanismen die ertoe leiden, organiseert hierrond een ontwerpwedstrijd voor jongeren van 15 tot 18.DEADLINE INDIENEN ONTWERP VERLENGD TOT 31 JANUARI 2021


Het doel van de wedstrijd is tweevoudig: 

  1. enerzijds jongeren creatief prikkelen tot het maken van een visueel concept voor de European Remembrance Day op 11 maart volgend jaar
  2. anderzijds hen bewust te maken van de gevaren van radicalisering

Input: reflectie en bewustmaking

In Frankrijk werden afgelopen vrijdag de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs herdacht. Op 11 maart 2016 volgden toen de aanslagen in Brussel. En recent werden we opnieuw opgeschrikt door enkele terreurdaden in Frankrijk en Oostenrijk.

Het mag duidelijk zijn: ook al is het terreurdreigingsniveau in ons land momenteel niet meer op het hoogste peil, toch blijft alert zijn de boodschap, is het belangrijk de slachtoffers van terreur niet te vergeten én, niet in het minst, trachten te voorkomen dat geweld gebruiken zich gaat nestelen in de geesten van mensen als oplossing voor problemen.

Een van de elementen daartoe is de European Remembrance Day. Een dag niet alleen om stil te staan bij de slachtoffers van 11 maart 2016 en van terreur in het algemeen, maar ook om na te denken over radicalisering, de gevaren en de mechanismen erachter én het enorme belang van vreedzaam te leren samenleven, ook al vraagt dat soms inspanningen.

Creatieve output

Ter voorbereiding van de European Remembrance Day op 11 maart volgend jaar organiseert RAN (Radicalisation Awareness Network) een ontwerpwedstrijd voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. De wedstrijd bestaat erin een visueel herdenkingsconcept te bedenken en uit te werken en kan meteen een uitgelezen kans bieden om jongeren te laten nadenken over terrorisme. Wat roept het bij hen op? Waarom gaan sommigen over tot terreur? Waar zitten de valkuilen voor mensen die radicaliseren zodat ze over gaan tot geweld? Hoe kunnen we jongeren leren ervan af te zien om zich te laten verleiden tot radicalisering die leidt tot het uitoefenen van geweld om hun problemen op te lossen? Biedt terreur een antwoord op problemen? En uiteraard ook deze vraag: hoe breng je antwoorden en ideeën hierover op een visueel krachtige manier in beeld?

Praktisch

Alle informatie over de wedstrijd vind in deze brochure. Daarnaast is er ook een pedagogische fiche om de wedstrijd in de les voor te bereiden. 

In het kort

Doelgroep van de wedstrijd: jongeren tussen 15 en 18 jaar.

De deadline voor het indienen van de ontwerpen is 31 januari 2021.

De winnaars worden bekendgemaakt op 11 maart 2021, de European Remembrance day.

 

Tot slot

Wist je dat het GO! een uitgebreide handleiding rond het thema diversiteit ter beschikking stelde begin dit schooljaar? Je kan ze raadplegen via Smartschool. Lees hier meer over de handleiding en hoe je je (gratis) kan abonneren op de betreffende virtuele ruimte op Smartschool.