Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-11-2020

Meer bomen op de campus en meer bos voor Vlaanderen

Overtuigd dat meer groen op de schoolcampus ten goede komt aan leerlingen en leerkrachten? Dan is het bosuitbreidingsplan van de Vlaamse overheid misschien een extra kans om dat op jouw school te realiseren.

De Vlaamse Regering wil tegen 2024 4.000 hectare nieuw bos aanplanten. Dat zijn zo'n 8.000 voetbalvelden bomen en struiken. De regering hoopt dat ook scholen een rol kunnen spelen bij het realiseren van deze doelstelling. Letterlijk hún boompjes bijdragen. Want elke boom telt! Goed voor de school, goed voor ons milieu.

Scholen die een stukje grond op eigen terrein kunnen en willen bebossen, komen mogelijk in aanmerking voor de nieuwe bebossingssubsidie. Deze subsidie bedraagt 2,5 euro/m² bij een oppervlakte van min. 0,10 ha. Meer weten? Surf naar www.bosteller.be/subsidies.

De bosalliantie, een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en regionale overheden en de belangrijkste natuurorganisaties, staat voor je klaar om vragen over bosuitbreiding te beantwoorden. Interesse of nood aan praktische begeleiding? Neem contact op via meerbos@vlaanderen.be.