Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-11-2020

10 december: digitale Europese onderwijstop

De coronacrisis heeft aangetoond dat afstandsonderwijs en online leren essentieel zijn om de continuïteit van onderwijs en opleiding te verzekeren. Maar ​​er zijn tal van obstakels die vlot online- en afstandsonderwijs in de weg staan. Hoe bouwen we een veerkrachtige Europese onderwijsruimte uit? Dat vormt de kern van deze online onderwijstop die open is voor iedereen.

De coronapandemie heeft in heel Europa het onderwijs- en opleidingsaanbod ernstig verstoord. De crisis toonde aan dat het gebruik van afstandsonderwijs en online leren essentieel is om de continuïteit van onderwijs en opleiding te waarborgen. Toch staan ​​tal van obstakels de volledige toepassing van online- en afstandsonderwijs in de weg, waaronder:

  • het gebrek aan beschikbaarheid van stabiele, snelle internetverbindingen en geschikte apparaten
  • de uitsluiting van lerenden die geen toegang hebben tot de noodzakelijke technologie
  • de moeilijkheden die onderwijsprofessionals ondervinden om zich aan te passen aan afstandsonderwijs en online leren 
  • de uitdagingen voor ouders en verzorgers bij het combineren van hun werk en het ondersteunen van hun kinderen tijdens het leerproces

De derde Europese onderwijstop biedt belanghebbenden, waaronder de nationale ministers van onderwijs, leden van het Europees Parlement (EP-leden) en vertegenwoordigers van het onderwijs- en opleidingsecosysteem, de gelegenheid om online samen te komen om:

  • de digitale transformatie van de Europese onderwijssystemen te bespreken in de context van het COVID-19-herstel 
  • ervaringen en goede praktijken uit te wisselen om de effecten van COVID-19 op het aanbod van onderwijs en opleiding te verzachten
  • feedback te geven op de visie van de Commissie om tegen 2025 een Europese onderwijsruimte te creëren en het actieplan voor digitaal onderwijs uit te voeren

Meer informatie vind je hier.