Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
21-10-2020

Ook in code oranje kun je blijven rekenen op de ondersteuning van PBD-GO! en de ondersteuningsteams

Ondersteuning en begeleiding is ook tijdens de coronacrisis essentieel voor het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en leerlingenbegeleiding. De aangepaste draaiboeken laten daarom voldoende ruimte om externe medewerkers toe te laten op school.

De draaiboeken van de overheid laten in elke kleurcode externe medewerkers toe die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Waar dat mogelijk is voeren ze deze taken uit op afstand, maar waar nodig kan en mag dat nog altijd op school. De belangrijke rol van ondersteuners, begeleiders en nascholers erkent de overheid dan ook expliciet in de voorbeeldlijst van essentiële derden. Of toegang tot de school mogelijk is, blijft daarbij wel afhankelijk van specifieke lokaal genomen maatregelen.

Ondersteuners en begeleiders willen hun essentiële rol ook graag ten volle blijven vervullen. We nodigen je daarom uit om samen met hen na te gaan op welke manier dat best kan gebeuren. Goede afspraken over wat er op een alternatieve manier kan en wat via fysiek contact moet, zorgen voor een optimale samenwerking. Met wellicht een eerder fysieke aanwezigheid van de ondersteuners van de ondersteuningsteams en een combinatie van online en ondersteuning ter plekke door de PBD-medewerkers. 

Samen kunnen we ook in het huidige scenario de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerlingenbegeleiding voor elke lerende blijven garanderen.