Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
21-10-2020

Proud and privileged

Het onderwijs schakelt dus over naar code oranje. Tegen de herfstvakantie vraagt de minister onze scholen om volledig in overeenstemming te zijn met de nieuwe afspraken. Dit vergt weerom heel wat van alle teams in het onderwijs. En toch heeft onze afgevaardigd bestuurder er alle vertrouwen in. En dat bezorgt haar een groot gevoel van trots en óók het besef met dit team van mensen enorm bevoorrecht te zijn.

Beste collega's

De onheilspellende stijging van het aantal COVID-19-besmettingen noopte het onderwijs ertoe opnieuw rond de tafel te komen om de coronamaatregelen te herbekijken. Maandag (19 oktober) hebben we tot laat in de avond onderhandeld met de minister, de andere onderwijspartners en de vakorganisaties om te komen tot maatregelen die duidelijk, concreet en haalbaar zijn én met de grootst mogelijke veiligheid van onze schoolteams en leerlingen voor ogen. Tegelijk was er grote bezorgdheid over het leertraject en het welbevinden van onze leerlingen.

We zijn ons ten volle bewust van de enorme inspanningen die de school-, centrum-, internaat- en CLB-teams leveren - en dit al sinds het begin van de coronacrisis - en realiseren ons maar al te goed dat nu weerom een beroep gedaan wordt op het engagement en de inventiviteit van al deze mensen om de nieuwe afspraken in goede banen te leiden.

In verband met deze afspraken dient trouwens nog iets verduidelijkt, of beter, rechtgezet te worden. Het betreft de regeling voor de levensbeschouwelijke vakken. De bestaande paragraaf hierover werd geschrapt. Máár de levensbeschouwelijke lessen blijven evenwel doorgaan. Voor de leerkrachten LBV die in meer dan één school een opdracht hebben, gelden dezelfde richtlijnen als voor andere personeelsleden die geaffecteerd zijn aan meerdere scholen. Dat betekent:

Beperk dit tot zo weinig mogelijk onderwijsinstellingen.

De schoolleiders van de betrokken scholen komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité.

We hebben er alle vertrouwen in dat jullie ook deze nieuwe situatie niet alleen uiterst professioneel maar vooral opnieuw met een groot hart voor de samenleving positief zullen aanpakken. Geheel in de geest van ons PPGO!. En dat maakt van mij een fiere en bevoorrechte afgevaardigd bestuurder van ons onderwijsnet. Daarom, nog eens mijn respect voor al onze onderwijsprofessionals en mijn uitdrukkelijke dank voor de volgehouden inspanningen.

Met vriendelijke groet

Raymonda Verdyck

Afgevaardigd bestuurder GO!