Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
22-09-2020

Het GO! lanceert een unieke handleiding voor diversiteit op school

Op het Smartschoolplatform van het GO! vind je vanaf vandaag een uitgebreide handleiding die antwoord biedt op een brede waaier van vragen rond het thema 'diversiteit op school'. Auteurs Karin Heremans, (directeur GO! atheneum Antwerpen en referentiepersoon radicalisering en polarisering voor GO! scholen) en Jan Fransen (coördinator gelijke onderwijskansen, centrale diensten GO!, afdeling Beleid en Strategie) geven graag een woordje uitleg bij deze primeur.


"De diversiteit in onze samenleving is enorm toegenomen de afgelopen decennia. Dat zich dit ook vertaalt in de populatie van onze scholen merkten we in focusgroepen die we rond het thema diversiteit organiseerden, met sleutelfiguren uit verschillende scholengroepen van het GO!", steekt Karin van wal. "Het viel op dat veel scholen en leerkrachten met gelijkaardige vragen en problemen kampen en niet weten hoe ze die best aanpakken. Met deze handleiding willen we GO! professionals handvatten aanreiken om met die vragen en problemen om te gaan." De handleiding is zowel bedoeld voor scholen, die beleidsmatig willen werken rond diversiteit, als individuele leerkrachten, die er concrete richtingwijzers voor de klaspraktijk in terugvinden. Het is een online handleiding zodat die aangepast kan worden waar en wanneer nodig.

Ons PPGO! staat centraal

In de handleiding staat het Pedagogisch Project van het GO! centraal. Het is tegelijk het vertrekpunt én het doel van deze handleiding. "Ons PPGO! is de leidraad voor alles wat we doen binnen het GO!", verduidelijkt Jan. We besteden veel aandacht aan het erkennen en benutten van diversiteit en aan de pedagogische mogelijkheden en leerkansen die ze ons aanbiedt. Anderzijds roept diversiteit ook veel vragen op en kan het tot controverses en polarisering leiden, daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Deze unieke handleiding, op maat van het GO!, wil concrete antwoorden bieden op die vragen en een richtingwijzer zijn tot de aanpak van die problemen."

Gemeenschappelijke waarden en wederkerigheid

Omgaan met diversiteit gaat ook over de vraag 'wat we met elkaar delen'. "Wij kiezen principieel voor een positief model waarbij we inzoomen op gemeenschappelijke waarden en wederkerigheid", legt Jan uit. "Dat gaat verder dan diversiteit 'omarmen', het gaat ook over gemeenschappelijkheid (leren) zien. Gemeenschappelijkheid en wederkerigheid betekenen ook dat er, waar en wanneer dit nodig is, grenzen zijn om diezelfde gemeenschappelijkheid en wederkerigheid te garanderen. Ook die grenzen geven we aan. Een voorwaarde om hiertoe te komen is neutraliteit. Neutraliteit is noodzakelijk om een dialoog op voet van gelijkwaardigheid mogelijk te maken."

Actief burgerschap

"In het GO! wordt actief burgerschap hoog in het vaandel gedragen. Wie diversiteit erkent en actief met verschillen tussen culturen en levensbeschouwingen omgaat, streeft daar automatisch naar", stelt Jan. "Ons PPGO! biedt de perfecte mogelijkheid om een prachtig samenlevingsmodel te ontwikkelen. We mogen ons gerust visionair noemen op dat vlak. Daar staan ze Europees echt wel van te kijken, hoor! Want ja, deze handleiding is gekoppeld aan een Europees verhaal, dus ook buiten onze grenzen leest men mee. Later op het jaar verschijnt een internationale versie van de handleiding", besluit Karin, fier op ons GO!.


Abonneer je nu op de virtuele ruimte 'Handleiding diversiteit' op Smartschool. De video toont je hoe je dat doet.