Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
22-09-2020

Update PBD-GO! ondersteuning modernisering secundair onderwijs

Met een uitgekiend ondersteuningsaanbod loodst de PBD-GO! je doorheen de modernisering van het secundair onderwijs. We helpen je alvast op weg met de nodige tools om te reflecteren, plannen en je team te informeren.


Per 1 september 2021 gaan de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende doelen worden progressief ingevoerd in het eerste leerjaar van de tweede graad. Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals de flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het so.

Voor scholen en scholengemeenschappen is de implementatie van de nieuwe studierichtingen en nieuwe doelen een hele krachttoer die in een strak tempo moet doorgevoerd worden. Een planning inzake professionalisering, infrastructuur, programmaties/concordanties, aanwerving personeel, rekrutering van leerlingen… is hierbij noodzakelijk. We bereiden dit graag samen met jullie voor.

Bekijk hier het volledige overzicht van de PBD-GO! ondersteuning die we vanaf september hiervoor uitrollen. We voegden daar vandaag de volgende tools aan toe:

  • een duidingstekst bij het waarom van de modernisering
  • reflectievragen en scenario voor een check op mesoniveau
  • een planningskalender 'modernisering 2020-2021'
  • een introductiefilm om kennis te maken met de nieuwe studierichtingen en hun onderliggende componeneten
  • een presentatie en duidingstekst om directeurs en beleidsteams te ondersteunen bij het informeren van het schoolteam

Uiteraard zetten we onze ondersteuning voor de vernieuwde eerste graad verder. Neem zeker ook een kijkje in de GO! navigator en de virtuele ruimtes op Smartschool, waar je heel wat informatie kan vinden.