Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
08-09-2020

PBD-GO! ondersteuning bij de modernisering so

Klaar voor het nieuwe schooljaar? Goed begonnen is half gewonnen! De PBD-GO! loodst je doorheen de modernisering van het secundair onderwijs.

Via een gemoderniseerd so spelen scholen via tal van maatregelen in op een aantal uitdagingen die zich in grote lijnen situeren op volgende terreinen:

  • omgaan met schoolmoeheid/spijbelproblematiek,
  • het inplanten van een behoeftedekkend studieaanbod, 
  • de actualisering van het curriculum,
  • de optimalisering van onderwijsloopbanen,
  • gelijke onderwijskansen,
  • onderwijskwaliteit.

Per 1 september 2021 worden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende nieuwe doelen worden progressief ingevoerd in het eerste leerjaar van de tweede graad. Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals van flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het SO.

Voor scholen en scholengemeenschappen is de implementatie van de nieuwe studierichtingen en nieuwe doelen een hele krachttoer die in een strak tempo moet doorgevoerd worden. Een planning inzake professionalisering, infrastructuur, programmaties/concordanties, aanwerving personeel, rekrutering van leerlingen… is hierbij noodzakelijk. We bereiden dit graag samen met jullie voor.

Bekijk hier het volledige overzicht van de PBD-GO! ondersteuning die we vanaf september hiervoor uitrollen.

Uiteraard zetten we onze ondersteuning voor de vernieuwde eerste graad verder. Hieronder vind je het aanbod voor de basisopties en de basisvorming. Neem zeker ook een kijkje in de GO! navigator en de virtuele ruimtes op Smartschool, waar je heel wat informatie kan vinden. 

Basisopties en keuzegedeelte 1e graad


Basisvorming 1e graad