Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
30-06-2020

Drie nieuwe afleveringen van Op Stapel

Op Stapel 10, 11 en 12 van 2020. In deze afleveringen: allerlei over deeltijds kunstonderwijs en secundair onderwijs en over het corona-ouderschapsverlof en de nabevallingsrust.

Deeltijds kunstonderwijs: allerlei – het ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering (10),

Secundair onderwijs: allerlei – het ontwerp-BVR tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het secundair onderwijs en over de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen (11)

Corona-ouderschapsverlof en Personeel: nabevallingsrust (12)

Je kan deze en vorige afleveringen van Op Stapel trouwens ook vinden op GO! Pro (>>>Personeel>>>Statutair Personeel>>>Regelgeving>>> Op stapel staande regelgeving).