Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
24-06-2020

Scenario's voor het onderwijs voor het schooljaar 2020- 2021

De overheid heeft in samenspraak met de GEES scenario's uitgewerkt die de onderwijsinstellingen moeten toelaten om het schooljaar 2020- 2021 vorm te geven. Het uitgangspunt voor de scenario's is het garanderen van het leerrecht van alle leerlingen en cursisten met respect voor de veiligheid van zowel leerlingen, cursisten als personeelsleden.


De overheid definieerde vier niveaus of fasen van pandemie. Elk niveau of elke fase krijgt een kleurcode: groen, geel, oranje en rood. Elke fase beschrijft voor de onderwijsinstellingen de maatregelen die moeten worden genomen. De vier pandemiefasen zullen worden gehanteerd in alle domeinen van de maatschappij.

Hier vind je de maatregelen per fase beschreven voor scholen gewoon & buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en het stelsel van leren en werken. De Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenonderwijs kunnen ook opstarten maar de concrete invulling van de andere fasen, oranje en rood, worden nog verder aangevuld in overleg met de GEES. Per fase wordt er voor alle onderwijsinstellingen een gedetailleerd draaiboek uitgewerkt. De ervaringen uit de voorbije weken en de feedback van het onderwijsveld, verzameld onder andere door de onderwijsinspectie, vormen de vertrekbasis voor deze draaiboeken.

In de komende dagen wordt er ook gewerkt aan scenario's en draaiboeken voor internaten, MPI's, IPO's en CLB's.

Op 1 september wordt er gestart op niveau geel. Positief daarbij is dat alle leerlingen en cursisten in september weer naar school zullen kunnen en dat de scenario's de onderwijsinstellingen duidelijkheid bieden en toelaten om vlot te schakelen wanneer een andere fase van de pandemie optreedt.