Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
17-06-2020

Materialen en bronnen voor leerlingenbegeleiding op afstand

De webinars 'Leerlingenbegeleiding op afstand' van de PBD-GO! werden door de deelnemers erg gesmaakt. We delen dan ook met plezier alle gebruikte materialen en bronnen.


Onder de titel Leerlingenbegeleiding op afstand organiseerde PBD-GO! de afgelopen weken vier webinars voor de leerlingenbegeleiders die intekenden op het PI Coördinator leerlingenbegeleiding SO. Naast de thema's 'Veilig uit ons kot?', 'Verbinding als motor voor motivatie' ,  'Er is veel veranderd, maar niet de noden en gelijke kansen van een kind', sloten we op maandag 15 juni de reeks volwaardig af met 'Samen afronden van een bijzonder schooljaar'.

Dit uitzonderlijke schooljaar kent immers ook een uitzonderlijk einde. Op dit moment stellen scholen alles in het werk om zich te organiseren voor de leerlingen die wel nog naar school komen én tegelijk een kwaliteitsvol aanbod te realiseren in het kader van afstandsonderwijs. Maar hoe ronden we dit schooljaar af? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en leerkrachten afscheid kunnen nemen en met een goed gevoel de vakantie kunnen ingaan? Hoe geven we leerlingen hierbij een stem? En hoe zetten we als schoolteam de vakantie in? De ideeën die rijkelijk gedeeld werden vulden we graag aan met eigen suggesties en inspirerende bronnen.

Hier vind je alle materialen die we tijdens de verschillende webinars hebben gebruikt.