Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
17-06-2020

Zoemba-sessies, energizers voor GO! leidinggevenden ‘visie in coronatijden’

‘Visie en visieontwikkeling’, een thema binnen het zoemba-aanbod voor leidinggevenden dat niet covid-19 gebonden is. De visie vormt het fundament waarop jouw organisatie gebouwd is en dat fundament is de afgelopen maanden wel grondig door elkaar geschud. De moeite dus om met elkaar in gesprek te gaan.

Zoemba, dat zijn thematische online intervisiemomenten waarin het delen van ervaringen en het uitwisselen van tips en advies centraal staat. Je hebt nog één kans om zelf deel te nemen aan een zoemba-sessie. Het laatste weekthema, op 22 en 25 juni 2020, is 'corona als hefboom binnen jouw organisatie', inschrijven kan nog steeds.

Het razendsnel schakelen tijdens de voorbije weken zette niet alleen de systemen en structuren op je school of je centrum onder druk maar het had ook een grote impact op je visie. De visie - die richting geeft aan de manier waarop je kernprocessen/onderwijsprocessen worden georganiseerd - werd door elkaar geschud. Alle activiteiten die ertoe leiden dat je met je leerlingen of cursisten een resultaat behaalt, zagen er plotsklaps heel anders uit.

Kommers_en_Dresen_vk.png

De principes van integrale organisatieontwikkeling van Kommers en Dresen (2010). De visie vormt het fundament waarop de organisatie gebouwd is.


"Door de keuzes die we (moeten) maken, zetten we onze visie onder druk, lijkt het alsof die verandert. Er is niet altijd tijd voor grondig overleg en/of het werd bemoeilijkt door de lock down."

(een deelnemer aan de zoemba-sessie)

Het werd al eerder tijdens zoemba-sessies besproken en velen onder jullie ervaren het wellicht in levende lijve: het snel schakelen, soms zonder veel tijd om met het team te overleggen, schept verwarring, frustratie, onzekerheid. De veerkracht van elk teamlid wordt aangetast.

Nu het einde van het schooljaar nadert, is het belangrijk om die uitdagingen van de afgelopen weken met het team te bespreken.

  • Wat heeft jullie getroffen?
  • Wat verraste jullie aangenaam?
  • Wat willen we onmiddellijk terug stopzetten, wat hoort alleen bij de crisisperiode en mag verder geen vervolg kennen?
  • Waarover willen we nadenken i.f.v. de toekomst?

Kortom, het is nu en bij de start van het volgende schooljaar hét momentum waarop een team de bestaande visie op bv. leren, evalueren, organiseren, de rol van de onderwijsprofessional, … een nieuwe dimensie kan geven. Het is vaak niet zozeer die uiteindelijke visie die het belangrijkst is maar het proces en de dynamiek die door het proces tot stand komt binnen het team is ook een belangrijk resultaat.

Proces van samen visie creëren


Zo'n proces start met de juiste vraag te stellen, bv.:

“Als we volgend schooljaar starten en we willen onze kinderen of cursisten geven wat ze nodig hebben, zijn er dan elementen die we zeker willen aanhouden?”

Creëer samen die toekomst die jullie individueel en collectief wensen. Daarbij is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk invalshoeken worden verzameld, ook het minderheidsstandpunt.

De methodiek van inclusieve besluitvorming, Deep Democracy, biedt daarvoor een mooi model:

  • Stap 1: Zeg alles

Verzamel alle invalshoeken, stimuleer het verschil in mening.

  • Stap 2: Empower de minderheidsstem, er zullen altijd andere meningen zijn

Zoek actief naar verschil, naar minderheids- en alternatieve stemmen.
Maak het veilig om deze stemmen te laten horen.
Zo verhinder je dat 'de sabotagelijn' aan het werk gaat.

  • Stap 3: Breek uit, verspreid de andere stem

De wondervraag hier is: Wie herkent dit?
Zo vermijd je zondebokken en stereotypering.
Ook als het niet helemaal hetzelfde is, maar wel gelijkend: laat maar komen.

  • Stap 4: Consent?!

Kondig een stemming aan.
Noem de mogelijkheden.
Stem.

Heb je unanimiteit? Ga er dan voor!

Misschien is er wel een duidelijke meerderheid maar zijn er teamleden wiens mening niet gevolgd wordt. Erken dan duidelijk dat verlies en vraag wat nodig is om met het meerderheidsbesluit mee te kunnen gaan, voeg dus m.a.w. de wijsheid van de minderheid toe.

Ter inspiratie


Een (goede) visie geeft of zorgt voor…

BETEKENIS

Het is een kader dat aangeeft hoe we tegen de werkelijkheid aankijken, wat de school of het centrum belangrijk vindt en waar ze haar aandacht op wil richten.

RICHTING

Een visie fungeert als kompas: het helpt om te bepalen wat we wel en niet doen (prioriteiten en doelen bepalen).

BINDING

Een visie is in staat om teamleden met elkaar te verbinden; teamleden zijn zich actief bewust dat ze deel uitmaken van een samenhangend geheel (‘collectieve doelen’, ‘teamgeest’).

ENERGIE

Een visie is een middel om positieve energie te mobiliseren; visie(ontwikkeling) inspireert, motiveert en stimuleert (‘creatieve spanning’).

CONTINUE VERBETEING

Een visie biedt criteria waaraan de eigen prestaties kunnen worden afgemeten. Het is een goed middel om het beter te doen en brengt de organisatie in beweging.

Meer lezen over 'de methodiek van inclusieve besluitvorming'?


Deep democracy 

Fanny Matheusen (2018), Van zondebok naar zebra. Deep Democracy, een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering. Kalmthout: Studio uitgeverij Pelckmans.

Jitske Kramer (2014), Deep Democracy. De wijsheid van de minderheid. Utrecht: Schouten & Nelissen

Onze pedagogisch begeleiders met specialisatie schoolontwikkeling ontwikkelden de afgelopen jaren de expertise om ook zelf deze methodiek van inclusieve besluitvorming te faciliteren, vanuit een open en neutrale houding. Vraag hen gerust om ondersteuning!