Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
11-06-2020

De onderwijsinspectie start vandaag een themaonderzoek naar de pedagogische praktijk in coronatijden

Naast doorlichtingen voert de inspectie ook elk jaar een aantal themagerichte onderzoeken. Vanaf vandaag zullen inspecteurs per telefoon starten met het maken van een afspraak voor een schoolbezoek.

Naast doorlichtingen voert de inspectie ook elk jaar een aantal themagerichte onderzoeken. In de Onderwijsspiegel 2020, die gisteren werd gepubliceerd, ging dat o.a. over kleuterparticipatie en begrijpend lezen. In de laatste fase van dit schooljaar wil de inspectie een themaonderzoek doen naar de pedagogische praktijk in coronatijden. Ze zullen tijdens een gesprek met de beleidsverantwoordelijke(n) van de school peilen naar de invulling van de afgelopen periode, met bijzondere aandacht voor de evaluatie van de leerlingen, het voorzien in remediëring en aangepaste differentiatie en hoe ze anticiperen op de grote uitdagingen van volgend schooljaar.

Het onderzoek zelf voert de onderwijsinspectie in de week van 15 tot en met 19 juni. Ze kiezen ervoor om dat in te bedden in een schoolbezoek om ook een ontwikkelingsgerichte dialoog te kunnen aangaan met de school. De resultaten van hun onderzoek zullen niet op schoolniveau worden gebruikt of gepubliceerd, maar dienen om een globaal rapport te kunnen maken over de huidige staat van ons onderwijs. Het zal zeker ook nuttig zijn om onze pedagogische begeleiding nog beter af te stemmen op de noden op school.

Vanaf vandaag zullen inspecteurs per telefoon starten met het maken van een afspraak voor een schoolbezoek. Zoals altijd kunnen scholen die bedenkingen of vragen hebben hiervoor bij onze crisis-spocs terecht.