Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
03-06-2020

Nooddecreet II en besluiten Vlaamse Regering m.b.t. dringende maatregelen in onderwijs ingevolge corona

Dinsdag 2 juni 2020 verscheen het Vlaamse nooddecreet II in het Staatsblad, samen met een aantal belangrijke besluiten van de Vlaamse Regering m.b.t. coronamaatregelen. Je vindt ze hier als bijlage.

Het Vlaams nooddecreet II voert tijdelijke afwijkende regelgeving van verschillende thema- en niveaudecreten in om snel een kader te creëren voor het lopende schooljaar 2019-2020 en de voorbereiding van het schooljaar 2020-2021. Zo worden onder meer de inschrijvingsperiodes in bao en so gewijzigd, net als de evaluatiemaatregelen in het dko en het volwassenenonderwijs. Bij dit laatste onderwijsniveau wordt ook de tijdelijke onderwijsbevoegdheid verlengd. In het so komen er wijzigingen op het gebied van de reguliere vervangingen.

Het Besluit Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 heeft onder meer te maken met het behalen van het getuigschrift basisonderwijs en de toegang tot het secundair onderwijs, de einddatum van evaluaties en deliberaties, verlenging van de termijn van attestwijziging, de verplichte stage in sommige opleidingsvormen van het buso, het inschrijvingsrecht en de toekenning van ICT-middelen aan scholen voor de kosten die werden gemaakt in de eerste fase van de coronamaatregelen.

Het Besluit Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren behandelt de organisatie en de financiële vergoeding voor scholen voor de opvang van leerlingen tijdens de schooluren.