Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
28-05-2020

Pedagogisch-didactische wenken bij het maximumscenario bao en bubao

Met een heropstart onder relatief normale omstandigheden in het vooruitzicht, maakt PBD-GO! je wegwijs in hun uitgebreide instrumentarium.

Het aanloopleren kent met dit maximumscenario zijn einde en we starten, nu ook voor alle leerjaren, een fase van herhalen en consolideren. Om daar richting aan te geven, vertrek je uit een beeldvorming van de leerlingen. We willen daarmee zo breed mogelijk kijken naar elk kind, dus niet alleen cognitieve elementen in kaart brengen, maar ook kijken naar zijn behoeften en socio-emotioneel welbevinden. We zien hier een belangrijke plaats voor reflectiegesprekken met leerlingen, ouders en eventuele externe betrokkenen. De R-OK-wijs in coronatijden biedt daarvoor de nodige handvatten en we bekijken intussen hoe we die brede beeldvorming verder kunnen ondersteunen.

In de tijd die scholen nog rest gaat de focus uiteraard naar de prioritaire doelen. We bakenden die per graad voor jullie af in de EHBO-kits Nederlands, wiskunde en mens en maatschappij. Elk doel hebben we voorzien van een toelichting en ook de nodige voorbeelden om direct mee aan de slag te gaan.

Al deze documenten kun je ook gebruiken in het buitengewoon onderwijs en er is een specifiek document over klassenraden in het buo. Ook voor anderstalige nieuwkomers vind je het nodige materiaal. Maar voor je hiermee start, gaat alle aandacht vanzelfsprekend eerst naar een warm onthaal en het socio-emotioneel welbevinden van onze kinderen. Veel succes!

Het PBD-GO! instrumentarium bij de heropstart van het bao vind je op SmartSchool in de virtuele ruimte PBD GO! R-OK.