Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
27-05-2020

ZOEMBA-sessies, energizers voor GO! leidinggevenden, op naar week 3

Vorige week lag tijdens de zoemba-sessies de focus op 'verbinden met en motiveren van je teamleden'. Lees zeker verder voor een aantal tips die we voor je noteerden! Inschrijven voor één van de volgende 4 thema's is ook nog steeds mogelijk.


ZOEMBA-sessies, een initiatief van de schoolontwikkelaars van PBD-GO!, zijn thematische online intervisiemomenten die ook je batterijen weer even opladen. Wil je zelf ook eens deelnemen? Via deze link krijg je meer informatie en de mogelijkheid om jezelf voor één of meerdere sessies in te schrijven.

Vorige week gingen 8 leidinggevenden vanuit verschillende scholen en centra met elkaar in gesprek. Het gaf energie, (h)erkenning en bevestiging volgens de deelnemers maar het sensibiliseerde ook enkelen om mild te zijn voor zichzelf, om te beseffen dat je in deze tijden best mag experimenteren en leren met vallen en opstaan. In deze coronatijden is het vooral cruciaal om alle teamleden aan boord te houden. Om iedereen te blijven motiveren, inspireren, waarderen en er bovendien over te waken dat de neuzen in dezelfde richting blijven. Toch wel een uitdaging voor elke leidinggevende!

Werken aan 'elkaar verbinden' is moeilijk. Het is een evenwicht vinden tussen aansturen en vertrouwen geven. Daarbij is het gedrag van de leidinggevende exemplarisch, het toont de weg. In literatuur verschenen de voorbije weken mooie voorbeelden om verbinding te maken, om verbinding te behouden en om ook de motivatie binnen het team te behouden. Daarbij komen 5 werkwoorden telkens terug:

Luisteren

Wees als leidinggevende beschikbaar. Neem, nog meer dan in de normale werkcontext, actief contact op met je teamleden. Vraag aan je teamleden heel expliciet hoe het loopt, wat ze nodig hebben. Bestook hen met vragen, je moet weten wie een portie optimisme nodig heeft, wie technische tips wil, wie je werk uit handen moet nemen,…

Ik belde elk teamlid persoonlijk op.
Wat gepland stond als een gesprekje van 5 minuten werd telkens een gesprek van minstens een half uur. Bijzonder intensief maar iedereen was superblij met die individuele aandacht!
Het vergt veel maar wij vragen ook aan onze teamleden om dat met de leerlingen te doen.

Afwegen

Hou bij het organiseren van het werk rekening met individuele behoeften maar hou het ook fair. Raadpleeg je leraren, maak ze verantwoordelijk voor duidelijk afgelijnde opdrachten en geef hen het vertrouwen om te experimenteren. Stop je als leidinggevende daarbij zeker niet weg. Tijdens een crisis wil een team één woordvoerder, hun directeur. Leg uit waarom je bepaalde beslissingen neemt en kweek binnen je team begrip voor elkaar.

 

Ik laat het team mee nadenken over de te nemen stappen.
Ze nemen zo verantwoordelijkheid op, ze engageren zich en blijven zo ook gemotiveerd.
Ook alle communicatie die aan ouders wordt verzonden, wordt eerst met de teamleden doorgepraat tijdens een online overleg. Iedereen kan aanpassingen voorstellen, suggesties doen, …

Zorgen


Aanvaard dat mensen het moeilijk hebben, dat ze ook lijden onder de onzekerheid en de stress. Wees mild voor anderen en voor jezelf! Laat grote projecten gerust even liggen, wees nu tevreden met kleine dingen. Vier die (kleine) successen, jouw motivatie en enthousiasme heeft een directe invloed binnen het team.

Ik ben mee 'in de modder gaan staan'. Ik nam mee de permanentie op en kon zo met de teamleden echt samenwerken. Ik heb nog nooit zoveel en zo lang met de collega's gesproken, ik heb ze echt leren kennen. Die kennis komt toekomstige verandertrajecten zeker ten goede!

Connecteren

Laat je teamleden niet alleen zitten. Bouw een structuur op waardoor je elkaar op regelmatige tijdstippen allemaal ontmoet. Vergeet niet dat het sociale contact op het werk wegvalt. Niet iedereen heeft evenveel andere sociale contacten die dat goed maken. Sommige teamleden leven alleen, zodat ze na de werkuren opnieuw alleen zijn en geen contacten meer hebben.

Wij organiseren wekelijks op hetzelfde tijdstip een bewegingstussendoortje.
Als CLB-medewerkers zitten we uren aan een stuk achter onze PC. Om dat even te doorbreken, zet 1 collega een muziekje op en bewegen we samen. Hilarische en ontspannende momenten, heerlijk! Even ontladen en dé aanleiding om met elkaar verbinding te maken.

Verwachten

Geef duidelijke richtlijnen aan je teamleden zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht.

Ik liet de geplande plannings- en functioneringsgesprekken doorlopen zoals gepland. Ik voer de gesprekken nu online. Het schept duidelijkheid wat verwachtingen betreft voor alle partijen.

En jij, als leidinggevende?


Wie luistert er naar jou? Met wie kan jij connecteren? Weet jij wat er van jou wordt verwacht? Bel collega-leidinggevenden op, vertel wat je lastig vindt, steun elkaar met goede raad en ervaringen. Of richt een digitale groep op van leidinggevenden waarin je veilig en anoniem kan vertellen hoe het met jou gaat en wat jij nodig hebt om door te kunnen gaan.