Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
27-05-2020

Visie op heropstart voor OKAN-leerlingen

Samen met onze collega's van de onderwijsinspectie en van de begeleidingsdiensten van KOV, OVSG en POV heeft de PBD-GO! er op aangedrongen om het onthaalonderwijs expliciet op te nemen in het draaiboek voor de verdere opening van de scholen.

Dit is de kern van de nota die aan het kabinet is voorgelegd:

Wij pleiten ervoor om voor scholen expliciet in de mogelijkheid te voorzien om OKAN-leerlingen als prioritaire doelgroep in de volgende fase van heropstart op te nemen.

Daar zijn volgende redenen voor:  

  • Voor veel leerlingen is de onthaalklas ook een 'afstudeerjaar'. Zij staan voor de overgang naar het vervolgonderwijs. Om het wegvallen van de 'snuffelstages' en andere acties in het kader van schoolloopbaanbegeleiding enigszins te compenseren, is een meer systematisch contact met de leerlingen nodig.
  • De groep van de analfabete leerlingen dreigt door het volledig wegvallen van alle contactonderwijs, een bijkomende achterstand op te lopen.
  • Voor alle OKAN-leerlingen is een talige input van het Nederlands belangrijk om studiesucces in de verdere schoolloopbaan te verzekeren. De thuiscontext biedt op dat vlak minder garanties. De groep van analfabete leerlingen dreigt door het volledig wegvallen van alle contactonderwijs, een bijkomende achterstand op te lopen.

Het advies van het GO! blijft ongewijzigd:

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt in Vlaanderen niet officieel opnieuw opgestart. Maar scholen kunnen – indien dit haalbaar is en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften – kwetsbare OKAN-leerlingen opvangen op school en tijdens deze contacturen leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleiden. Dat is ook wat wij als begeleidingsdienst van het GO! aan de onthaalscholen adviseren.

Om OKAN-leerlingen ook vanop afstand te blijven ondersteunen, hebben we tips en inspiratiebronnen verzameld in een handig overzichtsdocument.