Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
22-05-2020

Advies over onderwijs voor Nationale Veiligheidsraad

Vandaag, 22 mei hebben de sociale partners samen met professor Erika Vlieghe de heropstart van de scholen geëvalueerd. Volgens de experten van de GEES is het verantwoord om leerlingen die nog niet terug naar school kunnen perspectief te bieden op een terugkeer naar school.

Vandaag, 22 mei hebben de sociale partners samen met professor Erika Vlieghe de heropstart van de scholen geëvalueerd. De minister, de sociale partners en professor Vlieghe drukken hun appreciatie uit voor de grote inspanningen geleverd door de scholen om de heropstart succesvol te maken.

Voortschrijdend inzicht in het gedrag van het virus en de mogelijkheid om fijnmaziger de epidemie te monitoren laten toe om een volgende fase in het exit plan voor onderwijs uit te tekenen. Volgens de experten van de GEES is het dan ook verantwoord om leerlingen die nog niet terug naar school kunnen perspectief te bieden op een terugkeer naar school.

De GEES gaf aanbevelingen aan de sociale partners om een advies voor de  tweede fase van de exit tot het einde van het schooljaar voor te bereiden. Dit advies wordt voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. Finaal zal de Veiligheidsraad een beslissing nemen.

De experten van de GEES stellen dat het intussen voldoende duidelijk is dat het risico op ernstig ziek worden en het doorgeven van de besmetting toeneemt met de leeftijd. Er is grote evidentie dat kinderen tot de leeftijd van 12 zelden ziek worden en geen motor zijn voor het bestendigen van de epidemie. Daarom is het mogelijk om de veiligheidsmaatregelen voor kleuters en kinderen in het lager onderwijs te versoepelen. Dit laat toe om meer kinderen naar school te laten komen. In het Secundair onderwijs blijven alle veiligheidsmaatregelen van toepassing.

Concreet  leggen de sociale partners een advies voor aan de Nationale Veiligheidsraad om vanaf 2 juni het kleuteronderwijs volledig te openen, bijkomende leerjaren uit te nodigen in het lager onderwijs en het secundair onderwijs. Dit gebeurt steeds binnen de contouren van de veiligheidsmaatregelen. De scholen hebben de autonomie om zich in functie van doenbaarheid te organiseren. Voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs is er een versoepeling van de veiligheidsmaatregelen.

Basisonderwijs


Kleuteronderwijs

De Nationale Veiligheidsraad gaf reeds het perspectief dat na 31 mei kleuters opnieuw naar school zouden kunnen. Vanaf 2 juni kunnen alle kleuters terug naar school. De principes van social distancing moeten door de kleuters niet worden gehanteerd. De klasgroep wordt als één bubbel beschouwd, ook al zijn er meer dan 20 kleuters, tot het einde van het schooljaar. De bubbels worden zowel in de klas als op de speelplaats gehanteerd.  De kleuters dragen geen mondmaskers evenals de kleuteronderwijzer wanneer hij aan de slag gaat met de kleuters. Bij contacten met ouders of met andere collega's dragen kleuteronderwijzers wel mondmaskers.

Dagopvang door de school vervalt.

Lager onderwijs

Vanaf 2 juni kunnen kinderen lager onderwijs naar school. Het is de ambitie om tot het einde van het schooljaar de kinderen voor minimum de helft van de onderwijstijd naar school te laten komen met een max van 4 lesdagen per week.

Aanloopleren vervalt. Voor de dagopvang wordt maximaal beroep gedaan op de lokale besturen.

De bubbels van het aantal leerlingen kunnen uitgebreid worden tot max. 20 leerlingen als de principes van social distancing met 4m2 per leerling en 8m2 voor de leerkracht kunnen worden voorzien. Op het moment dat de leerkracht de sociale afstand kan respecteren hoeft hij/zij bij instructiemomenten geen mondmasker of face shield te dragen. De leerkracht draagt een mondmasker wanneer hij zich tussen de leerlingen begeeft en in contact met andere volwassenen. Op de speelplaats moeten de leerlingen de social distance niet te respecteren.

Secundair onderwijs


De vorige veiligheidsraad gaf reeds groen licht om vanaf 29 mei ook de leerlingen van het 2e en het 4e jaar SO gedurende 2 halve dagen naar school te laten komen. De sociale partners stellen voor om deze maatregel te laten ingaan op 2 juni.

Bijkomend geven de sociale partners het advies om vanaf 2 juni bijkomend leerlingen van het 1e, 3e en 5e jaar uit te nodigen op school voor minimum 1 dag en meer als het kan. Dit biedt de scholen de mogelijkheid om samen met de leerlingen het schooljaar af te ronden. De mogelijkheid om leerlingen met bijzondere leernoden op school te onthalen blijft gehandhaafd.

Scholen geven in de week van 2 juni duidelijkheid aan hun leerlingen en ouders over de organisatie van de evaluaties en over het moment waarop de leerlingen op school zullen worden uitgenodigd.

Buitengewoon onderwijs


Voor het buitengewoon onderwijs  bepaalt de school in functie van de leernoden en rekening houdend met de mogelijkheden in leerlingenvervoer welke leerlingen naar school komen.

Risicoanalyse voor alle onderwijsniveaus


Het is belangrijk om bij het nemen van beslissingen de risicoanalyse opnieuw te bekijken en aanpassingen te doen indien nodig. De risicoanalyse wordt besproken in het bevoegd lokaal comité.

Voor de heropstart van scholen wordt in bijkomende financiering voorzien voor de aankoop van de nodige poets- en hygiënemaatregelen en bijkomende kosten voor MVD- personeel. Regelmatig handen wassen blijft immers cruciaal.

Draaiboeken


De draaiboeken zullen worden aangepast.


Lees hier het volledige scenario tot einde schooljaar.