Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
18-05-2020

Publicatie Vlaams nooddecreet in het Belgisch Staatsblad

Op 8 mei 2020 werd het 'Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1)', kortweg het Vlaams nooddecreet I door het Vlaams Parlement aangenomen. Op 14 mei verscheen dit ook in het Belgisch Staatsblad.


De maatregelen in dit decreet hebben tot doel om naar aanleiding van de coronacrisis snel een kader te creëren voor het lopende schooljaar (2019-2020) en voor de voorbereiding van het volgende schooljaar (2020-2021). Alle maatregelen in dit decreet hebben dan ook een dringend karakter.

Daarnaast gelden de maatregelen maar tijdelijk, om de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs op te vangen. De bepalingen wijken tijdelijk af van de organieke regelgeving. De meeste bepalingen gelden doorgaans voor de rest van het schooljaar 2019-2020 en tijdens de opstart van het schooljaar 2020-2021. Door hun formulering doven ze bijgevolg uit in de tijd.

Bestaande thema- en niveaudecreten worden in chronologische volgorde tijdelijk aangevuld en gewijzigd.

Bekijk hier het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2020 met de publicatie van het nooddecreet

PS 

Nu de GO! beleidsbrief op vrijdag als gevolg van de coronaproblemen tijdelijk niet meer verschijnt, willen we er toch de aandacht op vestigen dat algemeen directeurs,  coördinerend directeurs, directeurs-coördinatoren's en communicatiecoördinatoren recente publicaties (tijdschriftartikels, boeken, studies, rapporten, enz.) onverminderd kunnen raadplegen via de zoekfuncties in de Beleidsbib op Mijn GO! pro.