Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
12-05-2020

Pedagogisch draaiboek heropstart volwassenenonderwijs

Vandaag verschenen in Schooldirect de richtlijnen voor een gefaseerde en gedeeltelijke heropstart van de lessen in de CVO's. Complementair aan het draaiboek voor de heropstart ontwikkelden de collega's van de PBD-GO! een document 'Evalueren en delibereren voor CVO in coronatijdperk' met meer info en toelichting over de wijze waarop evaluatie, deliberatie en attestering kan gebeuren.


"Deze namiddag verschenen in Schooldirect de richtlijnen voor een gefaseerde en gedeeltelijke heropstart van de lessen in de centra voor volwassenenonderwijs. De richtlijnen kwamen tot stand in overleg met het onderwijsveld en de sociale partners waaronder het GO!. De GEES-werkgroep (de groep van experts die belast is met de exit-strategie) gaf hiervoor groen licht.

Vanaf 18 mei kunnen sommige cursisten terug naar de centra voor volwassenenonderwijs. Het gaat vooral om cursisten die niet of moeilijk in afstandsonderwijs kunnen worden bereikt en afstuderende cursisten uit praktijkopleidingen waarbij afstandsonderwijs organisatorisch niet mogelijk is.

Afstandsonderwijs blijft echter de norm. Het is bovendien aan elk centrum om vanuit de lokale context en rekening houdend met de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen, het preventiedraaiboek en de risicoanalyse van elke lesplaats te selecteren voor welke opleidingen een herstart veilig en doenbaar is.

In een eerste fase, vanaf 18 mei, kunnen cursisten met bijkomende ondersteuningsnoden individueel en op afspraak terecht in de centra.  Vanaf die dag kunnen ook de geschorste stages terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten. Vanaf 1 juni gaat de tweede fase in. Lessen in het centrum kunnen dan opnieuw worden opgestart voor een beperkt aantal opleidingen. Cursisten die kunnen afstuderen in bepaalde beroepsopleidingen en cursisten van de basismodules Nederlands tweede taal komen hiervoor in aanmerking. Ook evaluatie in het centrum is vanaf die datum uitzonderlijk mogelijk voor cursisten waarbij de evaluatie niet in afstandsonderwijs kan. 

Voor alle opleidingen in het volwassenenonderwijs die niet worden gevat in het huidige exitplan is er geen heropstart van de lessen in het centrum in het huidige schooljaar. 

Alle info vind je hier.

Complementair aan het draaiboek voor de heropstart ontwikkelden de collega's van de begeleidingsdienst van het GO! een document 'Evalueren en delibereren voor CVO in coronatijdperk' met meer informatie en toelichting over de wijze waarop evaluatie, deliberatie en attestering kan gebeuren. Met dit document worden bijkomende handvatten aangereikt aan beleidsteams, leerkrachten, vakgroepen, ... op het vlak van delibereren en evalueren. Beide documenten - het preventiedraaiboek enerzijds en de leidraad PBD GO! anderzijds - kunnen los van elkaar en samen gelezen worden."