Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
05-05-2020

PBD GO! lanceert EHBO-kit M&M in het basisonderwijs

De PBD GO! ontwikkelde naast de EBHO (eerste hulp bij opstart) voor Nederlands en wiskunde ook een 'EHBO M&M/ik en de anderen, de groep, de samenleving'.

In het draaiboek 'heropstart van de lessen op school' lezen we: "Het is nodig in de preteachingsfase, maar ook na de herstart van het onderwijs in de scholen om aandacht te hebben voor het sociaal-emotionele en psychische welzijn van alle betrokkenen." Vanuit onze GO! kernopdracht onderschrijven we dit volledig en voegen daar de klemtoon op 'samen leren samenleven' aan toe.

Om basisscholen hierbij te helpen, ontwikkelden we een EHBO-kit 'M&M/ik en de anderen, de groep, de samenleving'.

Daarin vind je:

  • Aandachtspunten voor welbevinden tijdens de preteachingsfase.
  • Poster "WELKOM TERUG OP SCHOOL-DAG" met tips voor een veilige en bovenal warme en verbindende herstart.
  • Aandachtspunten en concrete tips voor het 'samen leren samenleven' tijdens de laatste schoolweken. Het uitgangspunt hiervoor is een selectie doelen uit het leerplan Wereldoriëntatie, domein Mens en Maatschappij.

De EHBO-kit Mens en Maatschappij vind je terug in de virtuele ruimte 'PBD-GO! R-OK' in het mapje 'R-OK-wijs in coronatijden (bao)' op smartschool.

Moedig aan de slag ermee, maar wel voorzichtig!