Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
04-05-2020

CLB's hervatten werking preventieve gezondheidszorg

Dit schooljaar wordt prioritair ingezet op de vaccinatie mazelen-bof-rubella (MBR) die gegeven wordt aan leerlingen van het vijfde leerjaar of op de leeftijd van 10 jaar.


Omdat mazelen typisch in de lente voorkomt en momenteel nog steeds circuleert in België, is langer uitstel van vaccinatie geen optie. De CLB's organiseren zich zo dat ze hiervoor alle leerlingen kunnen bereiken. Waar mogelijk gaan ze met de school in overleg om de vaccinatie op school te laten doorgaan. Van scholen wordt maximale medewerking verwacht. 

Hiernaast bekijkt het CLB op basis van de lokale situatie en context welke andere vaccinaties nog dit schooljaar worden aangeboden. De vaccinaties die dit schooljaar niet meer haalbaar zijn, worden aan het begin van volgend schooljaar ingehaald. Het verderzetten van de vaccinatiecampagne is belangrijk om de verdere uitbraak van andere besmettelijke ziekten te beperken.

Om ouders en leerlingen te motiveren hieraan mee te werken, werd een kort filmpje gemaakt dat kan verspreid worden via sociale media of Smartschoolkanalen.

Hetzelfde geldt voor de organisatie van de CLB-consulten (systematische contactmomenten), waar het CLB op basis van de lokale context de inschatting maakt wat haalbaar is.

Waar nodig gaat het CLB met de school in overleg over de mogelijkheden om een CLB-consult op school aan te bieden.