Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-05-2020

Geen examens en tweede kans na de zomer, adviseert het GO! aan zijn scholen

Geen examens organiseren en een tweede kans voor wie niet meteen geslaagd is, zo luidt het advies van het GO! aan zijn scholen. Het is duidelijk dat het evalueren tot de autonomie van een school behoort. Maar omwille van de vele vragen naar een duidelijk standpunt, formuleert het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een overlegd en gedragen advies dat aansluit bij zijn visie op evalueren en rekening houdt met de uitgangspunten van het pedagogische draaiboek van het Departement Onderwijs.

Nog luttele weken resten tussen de eerste fase van de heropstart in scholen en het begin van de zomervakantie. Het ziet ernaar uit dat sommige scholieren de schoolbanken nog weinig te zien zullen krijgen, al blijft het GO! hopen van wel. In die paar weken moet de focus liggen op het leren.

Het pedagogische draaiboek dat het Departement Onderwijs opstelde samen met het hele Vlaamse onderwijsveld neemt als uitgangspunt dat een faire evaluatie gegarandeerd moet zijn. “Nu examens organiseren voor leerstof die leerlingen grotendeels zelfstandig en in uitzonderlijke omstandigheden moeten verwerken, erg fair is dat niet”, vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Permanente evaluatie kan even effectief zijn als examens, maar is veel meer gericht op het ondersteunen van het leerproces. Dat is zeker in deze periode belangrijk.” Het GO! adviseert scholen dan ook om geen examens te organiseren.

De eindbeslissing gebeurt op twee momenten. Voor leerlingen die in juni de leerdoelen halen en positief beoordeeld worden door de klassenraad, is het duidelijk. Zij krijgen het A-attest en kunnen over naar het volgende jaar. Wanneer de klassenraad twijfelt, krijgt de leerling in juni nog niet meteen een B- of C-attest. “We moeten ook op dit vlak fair zijn en deze leerlingen de kans geven om de zomervakantie te benutten om bij te werken”, zegt Verdyck. “Leerlingen verdienen een tweede kans.” Sowieso staat de leerling er niet alleen voor en zullen zij hierbij begeleid worden.

Het advies kreeg vorm in overleg met de scholengroepen van het GO! en wordt door het veld ook gedragen. De scholen behouden de autonomie: zij beslissen finaal op welke manier de evaluatie in juni daadwerkelijk zal lopen. Daartoe moeten sommige scholen wel nog een aanpassing van het schoolreglement doorvoeren, en die mogelijkheid is mee voorzien in het nooddecreet dat binnenkort wordt goedgekeurd.


Vragen? Contacteer 

Nathalie Jennes
persverantwoordelijke GO! 
0494 48 38 26
nathalie.jennes@g-o.be