Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
22-04-2020

Alternatief professionaliseringsaanbod so

Om de onderwijstijd die ons nog rest optimaal te benutten, stelde PBD-GO! een groot deel van zijn professionaliseringsaanbod uit tot volgend schooljaar. Verschillende opleidingen zijn echter een essentiële voorbereiding op dit nieuwe schooljaar. We bieden je graag een overzicht van de opleidingen voor onderwijsprofessionals so die we de komende periode via een alternatief aanbod organiseren.


Eerder communiceerden we dat een groot deel van het professionaliseringaanbod waarvoor onderwijsprofessionals individueel inschrijven, werd geannuleerd. Verschillende opleidingen voor onderwijsprofessionals so vormen echter een essentiële voorbereiding op het nieuwe schooljaar. We bieden voor deze noodzakelijke opleidingen – vnl. implementatiesessies – een alternatief aanbod aan. Dit gebeurt aan de hand van: 

  • geactualiseerde informatie en het gericht beantwoorden van vragen via de virtuele ruimtes op Smartschool; 
  • EN/OF een live-vragenuurtje met de betrokken pedagogische begeleider(s); 
  • EN/OF een aanbod van de opleiding via webinar. 

De deelnemers van de geannuleerde opleidingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van dit alternatieve aanbod. Ook via de virtuele ruimtes in Smartschool communiceren de pedagogisch begeleiders over dit alternatieve aanbod. 

Hieronder volgt het overzicht van de opleidingen die we op een alternatieve manier aanbieden (of in de afgelopen weken aangeboden hebben). Waar van toepassing vind je meer concrete info per titel. Indien er nog geen concrete data zijn, communiceren we die zo spoedig mogelijk.  

Basisopties 

Op 1 september 2020 starten de gemoderniseerde basisopties in het tweede leerjaar A- en B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs. Voor enkele opleidingen waren de sessies vóór de maatregelen helemaal afgerond, maar voor andere opleidingen werden de sessies gedeeltelijk of volledig geannuleerd. Graag bieden we een overzicht van hoe de informatie van de sessies ter beschikking wordt gesteld: 

​Titel 

​Status sessies bij maatregelen

​Wijze ontsluiting 

​Nieuwe datum opleiding, indien van toepassing 

​Leerplanimplementatie basisoptie A-stroom: Moderne talen - Wetenschappen 

​Alle sessies voor maatregelen afgerond 

​Powerpoint beschikbaar op virtuele ruimte; GO! navigator. 

​Leerplanimplementatie basisopties A-stroom: Sport 

​Alle sessies voor maatregelen afgerond 

​Powerpoint beschikbaar op virtuele ruimte; GO! navigator. 

​Leerplanimplementatie basisopties B-stroom: Sport 

​Alle sessies voor maatregelen afgerond

​Powerpoint beschikbaar op virtuele ruimte; GO! navigator. 

​Leerplanimplementatie basisopties Topsport 

​Alle sessies voor maatregelen afgerond

​Powerpoint beschikbaar op virtuele ruimte; GO! navigator. 


Leerplanimplementatie basisopties A-stroom: Economie en organisatie  

​Alle sessies geannuleerd 

​Live Webinar; aansluitend video’s als ondersteuning/herhaling van de Webinars en Powerpoint op de virtuele klas; verzamelen van vragen via de virtuele klas. 

​26, 30, 31 maart, 1 april

Leerplanimplementatie basisopties B-stroom: Economie en organisatie 

​Alle sessies geannuleerd 

​Live Webinar; aansluitend video’s als ondersteuning/herhaling van de Webinars en Powerpoint op de virtuele klas; verzamelen van vragen via de virtuele klas. 

​30, 31 maart, 1 april 

​Leerplanimplementatie basisopties A-stroom: Maatschappij en welzijn 

​2 van 3 sessies plaatsgevonden 

​Extra communicatie via virtuele ruimtes om leraren te vragen: 

1. De Powerpoint en documenten n.a.v. de leerplanimplementatie basisoptie A-stroom maatschappij en welzijn uit de virtuele ruimte personenzorg te lezen; 

2. De didactische fiches en andere ondersteunende documenten uit de GO! navigator te lezen; 

3. Vragen bezorgen via de aangereikte google-form (tegen 22/04 of 18/05); 

4. Schriftelijk antwoord op de vragen via een uitgewerkte FAQ die op 28/04/20 en 28/05/20 in de virtuele ruimtes zal gepubliceerd worden. 

​Leerplanimplementatie basisopties B-stroom: Maatschappij en welzijn 

​3 van 5 sessies plaatsgevonden

​Extra communicatie via virtuele ruimtes om leraren te vragen: 

1. De Powerpoint en documenten n.a.v. de leerplanimplementatie basisoptie B-stroom maatschappij en welzijn uit de virtuele ruimte personenzorg te lezen; 

2. De didactische fiches en andere ondersteunende documenten uit de GO! navigator te lezen; 

3. Vragen bezorgen via de aangereikte google-form (tegen 22/04 of 18/05); 

4. Schriftelijk antwoord op de vragen via een uitgewerkte FAQ die op 28/04/20 en 28/05/20 in de virtuele ruimtes zal gepubliceerd worden.

​Leerplanimplementatie basisopties A-stroom STEM-wetenschappen

1 van 4 sessies plaatsgevonden​

​Powerpoint met ingesproken toelichting op virtuele ruimte; vragen per mail aan betrokken pedagogische begeleiders i.f.v. geactualiseerde FAQ; GO! navigator.

Leerplanimplementatie basisoptie A-stroom: Voeding en horeca 

​Alle sessies geannuleerd

​Powerpoint en ondersteunende documenten in virtuele ruimte; online vragenformulier i.f.v. geactualiseerde FAQ; live webinar op basis van FAQ.

​11 mei

Leerplanimplementatie basisopties B-stroom: Voeding en horeca  

​Alle sessies geannuleerd 

​Powerpoint en ondersteunende documenten in virtuele ruimte; online vragenformulier i.f.v. geactualiseerde FAQ; live webinar op basis van FAQ. 

​11 mei

Leerplanimplementatie basisopties A- en B-stroom: STEM-technieken  

​Alle sessies geannuleerd 

​Via webinar en info in de virtuele ruimte; GO! navigator. 

​21, 22, 23, 27, 28, 30 april 

Leerplanimplementatie basisopties A- en B-stroom: STEM-technieken - land- en tuinbouw 

​Sessie geannuleerd 

​Via webinar en info in de virtuele ruimte; GO! navigator. 

​27 april 

Leerplanimplementatie basisopties A- en B-stroom: Kunst en creatie 

​Sessie geannuleerd

​Via webinar en info in de virtuele ruimte; GO! navigator.

​13 mei en 20 mei


Leerplanimplementatie eerste graad 

In deze periode stonden er ook nog enkele andere sessies leerplanimplementatie op het programma, voornamelijk om leraren verder te professionaliseren rond de eindtermen van de basisvorming in de eerste graad. Deze leerplanimplementatiesessies vangen we op via webinars:

​Titel 

​Wijze ontsluiting 

​Nieuwe datum

Leerplanimplementatie evaluatie: klassieke talen 

​Via webinar 

​1 april 

Competenties in het Nederlands: leerplanimplementatie taakgerichte aanpak 

​Via webinar 

​22, 24, 27 april 

Leerplanimplementatie basismodule: financiële en economische geletterdheid A- en B-stroom 

​Via webinar 

​6 mei 

Leerplanimplementatie evaluatie: competenties burgerschap en samenleven - actief burgerschap  

​Via webinar 

​6 mei 

Leerplanimplementatie evaluatie: economische en financiële competentie A- en B-stroom 

​Via webinar 

​13 mei

Leerplanimplementatie: 3de graad Ruwbouw BSO

​Via webinar 

​11 mei 


Implementatie standaardtrajecten duaal 

Ook voor de implementatie van de verschillende standaardtrajecten duaal kunnen scholen en centra rekenen op een open aanbod via webinars of wordt de voorbereiding met de betrokken school of het betrokken centrum opgenomen:

​Titel 

​Wijze ontsluiting 

​Nieuwe datum, indien van toepassing

Implementatie nieuwe duale trajecten 2020-2021 studiegebieden elektriciteit, hout/bouw en mechanica/auto

​Via webinar

​7 mei

Vragenronde nieuwe duale trajecten 2020-2021 studiegebied elektriciteit 

​Via webinar

​12 mei

Vragenronde nieuwe duale trajecten 2020-2021 studiegebied hout/bouw 

​Via webinar

​13 mei

Vragenronde nieuwe duale trajecten 2020-2021 studiegebied mechanica/auto 

​Via webinar

​15 mei

Implementatie standaardtraject duaal – Restaurant/Keuken, Kok  

​Via webinar

​7 mei

Implementatie standaardtraject duaal - Grootkeukenkok, Grootkeuken en catering 

​Via webinar

​7 mei

Implementatie standaardtraject duaal - BuSO medewerker Fastfood 

​Via webinar

​13 mei

Implementatie standaardtraject duaal - BuSO medewerker bakkerij  

​Via webinar

​13 mei

Implementatie standaardtraject duaal hotelreceptionist 

​Via webinar

​19 mei

Implementatie standaardtraject duaal brood- en banketbakker / duaal chocolatier  

​Via webinar

​19 mei

Implementatie standaardtraject duaal zorgkundige 

​Via webinar: info en vragen

​6 mei

Implementatie standaardtraject duaal kinderbegeleider 

​Via webinar: info en vragen

​13 mei

Implementatie standaardtrajecten duaal haarverzorging en duaal kapper-stylist  

​Via webinar: info en vragen

​25 mei 

​Implementatie standaardtrajecten duaal mode

​Voorbereiding wordt opgenomen met de betrokken instelling. 

​Implementatie standaardtraject duaal tandartsassistent  

​Voorbereiding wordt opgenomen met de betrokken instelling.

​Implementatie standaardtraject duaal textiel

​Geen instellingen die dit volgend schooljaar organiseren, maar reeds info via virtuele ruimte.


Trajectbegeleiding duaal leren 

Tot slot willen we het professionaliseringstraject voor de trajectbegeleiders duaal leren dit schooljaar met een alternatief aanbod via webinar afronden:

​Titel 

​Wijze ontsluiting 

​Nieuwe datum 

Module 3: Intake op de werkplek + opvolgingssessie handelingsgericht werken  

​Via webinar 

​24 april 

Module 6: Sociale wetgeving (uitbreiding)  

​Via webinar 

​30 april 

​Module 7: Werkgevers vraaggericht benaderen 

​Nog te bepalen

Module 9: Leerloopbaangesprekken met jongeren  

​Via webinar 

​2 juni 

Module 10: Conflicthantering op de werkvloer  

​Via webinar 

​7 mei 

Niet - bindend advies arbeidsrijpheid - bereidheid 

​Via webinar 

​6 mei