Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
02-04-2020

R-OK-wijs in coronatijden is nu beschikbaar!

Om scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs R-OK-wijs aan de slag te laten gaan tijdens de coronacrisis, lanceert PBD-GO! een instrumentarium dat voorbereidt op alle mogelijke scenario's na de lentevakantie.


Op dit ogenblik leveren leidinggevenden en schoolteams grote inspanningen om alle leerlingen, ondanks de coronacrisis, maximaal te blijven begeleiden, op te volgen en te ondersteunen. Vorige week organiseerden we een bevraging om zicht te krijgen op de vragen en noden van scholen en scholengroepen. Op basis daarvan is nu een eerste versie klaar van R-OK-wijs in coronatijden voor scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Een eerste versie, want R-OK-wijs in coronatijden is een groeidocument. Vooral rond evaluatie en attestering wachten we nog de richtlijnen van de overheid af. Zodra die bekend zijn passen we het instrumentarium aan, maar je vindt er nu al een eerste grondige uitwerking van de rubriek ontwikkeling stimuleren uit het R-OK. We behandelen telkens de twee mogelijke scenario's na de lentevakantie: de verdere opschorting én de heropstart van de lessen op school.

Hier vind je een PDF-versie van R-OK-wijs in coronatijden. Op de smartschoolklas PBD-GO! R-OK vind je ook een bewerkbare versie en de bijbehorende servicedocumenten.

Voor meer informatie kan je zoals steeds terecht bij je crisis-SPOC.